Gå till innehållet

Vi skapar en bättre värld för alla barn

Information om hur UNICEF arbetar världen över för att rädda och för­bättra barns liv, med exempel från våra vikti­gaste fokus­områden. Finns att ladda ner här, men det går också att beställa tryckta exemplar gratis på unicefbutiken.se.