Vi skapar en bättre värld för alla barn

101245

Information om hur UNICEF arbetar världen över för att rädda och förbättra barns liv, med exempel från våra viktigaste fokusområden. Finns att ladda ned här, men det går också att beställa tryckta exemplar gratis på unicefbutiken.se.

Utgiven: 2014

Ladda ned rapport