Katastrofinsatser

Vi är alltid redo när en katastrof slår till. UNICEFs uppgift är att se till att barnen prioriteras och vi spelar alltid en viktig roll när det gäller att koordinera och leda katastrofinsatserna.

Flicka-rasmassor efter bombning - Gaza 2023

Ge en gåva idag!

Gåvor via detta formulär är öronmärkta till UNICEFs katastrofarbete för barn världen över.

Ge som:

Dina 400 kronor kan rena upp till 42 905 liter vatten. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och räddar barns liv.

Vi är på plats hos barnen i katastrofer

I kriser och katastrofer är barn och unga ofta de mest utsatta. När en katastrof inträffar ställer vi snabbt om för att se till att barnen och deras familjer får akut sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, vaccin, skydd mot övergrepp och hjälp att återförenas med anhöriga. När de mest akuta behoven är tillgodosedda, ser vi till att barnen så fort som möjligt kan fortsätta sin skolgång och får hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. UNICEFs främsta uppgift är alltid att skydda barnens rättigheter.

UNICEF finns på plats med egen personal i 190 länder och regioner. Det gör att vi snabbt kan ställa om och skala upp hjälpen när en katastrof inträffar.Tack vare vår lokalkännedom, våra resurser, infrastruktur och lokala partner kan vi agera utan fördröjning. Och efter katastrofen stannar vi kvar för att säkerställa att barnen kommer tillbaka till skolan, att de skyddas från våld och exploatering och kan leva och utvecklas till sin fulla potential. Kort sagt, vi finns på plats innan, under och efter en katastrof.

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Skola – bästa medicinen mot trauma
  Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barn att återhämta sig från svåra upplevelser. I skolan får barnen andrum och vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet. 

 • Innovativ teknik återförenar splittrade familjer
  UNICEF har utvecklat en smart teknik för snabbare familjeåterförening i katastrofområden. Tekniken gör det möjligt för humanitär personal att via mobilen samla foton och uppgifter om ensamma barn. På kort tid kan man därmed hitta barnets släktingar. 

 • Trygga och barnvänliga platser
  UNICEF ser till att barnen får hälsovård, undervisning och psykosocialt stöd på trygga platser. Dessutom får de möjlighet att leka och vara barn. Ett annat viktigt syfte är att skydda barn mot människohandel och andra övergrepp som kan följa i katastrofens spår.

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
 2. 22.Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 3. 26.Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.
 4. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.
 5. 31.Barn har rätt till lek, vila och fritid.