UNICEFOm UNICEF Sverige
Skatteavdrag för gåvor

Skatteavdrag för gåvor

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare (ex. UNICEF Sverige) vid ett och samma tillfälle samt skänka minst 2 000 kronor totalt per år.

Vem kan få skatteavdrag?

  • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till UNICEF.

  • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.

  • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige. 

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom UNICEF inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Skatteavdragets storlek

  • Du får avdrag för 25 procent av gåvobeloppet.

  • Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.

  • Du måste ge minst 2 000 kr per år*

  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr för 2023. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.

*Skattereduktionen gäller inte enbart gåvor till UNICEF Sverige. Alla gåvor till organisationer som blivit godkända som gåvomottagare av Skatteverket kan kombineras för att uppnå minimumbeloppet.

Hur höjer jag min månadsgåva?

Om du önskar öka din månadsgåva till 200 kr/mån så kan du göra det här: Höj ditt månadsbelopp här.

Om du vill läsa mer om skattereduktionen för gåvor hittar du det här: Frågor & Svar - Skattereduktion

Läs mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida.