UNICEFOm UNICEF Sverige
Skatteavdrag för gåvor

Skatteavdrag för gåvor

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare (ex. UNICEF Sverige) vid ett och samma tillfälle samt skänka minst 2 000 kronor totalt per år.

Vem kan få skatteavdrag?

  • Privatpersoner som har skänkt en gåva efter den 1 augusti 2019.

  • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till UNICEF.

  • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.

  • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige. 

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom UNICEF inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Skatteavdragets storlek

  • Du får avdrag för 25 procent av gåvobeloppet.

  • Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.

  • Du måste ge minst 2 000 kr per år*

  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 6 000 kr för 2021. Skatteavdraget blir då 1 500 kr.

  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr för 2022. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.

*Skattereduktionen gäller inte enbart gåvor till UNICEF Sverige. Alla gåvor till organisationer som blivit godkända som gåvomottagare av Skatteverket kan kombineras för att uppnå minimumbeloppet.

Höj ditt bidrag utan att det kostar dig något extra!

Om du idag ger 150 kr/mån som Världsförälder kan du öka det till 200 kr/mån utan extra kostnad! Höj ditt månadsbelopp här.

Eftersom att 200 kr är det minsta gåvobelopp per tillfälle som ger avdragsrätt kan du öka ditt månadsgivande till 200 kr/mån och få skatteavdrag motsvarande 25% av beloppet. Detta resulterar i att kostnaden för dig endast blir 150 kr/mån.

Läs mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida.