Om UNICEF Sverige

Som en av 33 nationalkommittéer runt om i världen är vårt uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

UNICEF
Om UNICEF Sverige

Vi är en idéell förening och en nationalkommitté för UNICEF

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 33 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. UNICEF Sverige bildades 1954.

Vårt uppdrag i Sverige

Nationalkommittéerna står för 1/3 av UNICEFs totala intäkter och har flera viktiga uppgifter:

 • Samla in pengar till det internationella utvecklingsarbetet. Våra insatser för barnen är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, organisationer och regeringar.

 • Påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i till exempel lagstiftning och väcka debatt i barnrättsfrågor.

 • Informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Organisation och ledning

UNICEF Sverige är en ideell förening. På vårt kansli i Stockholm arbetar cirka 50 personer. Generalsekreterare är Pernilla Baralt.

Pernilla Baralt, generalsekreterare. Pernilla har varit generalsekreterare för UNICEF Sverige sedan 2019. Innan dess var hon statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern där hon bland annat hade ansvar för propositionen att göra barnkonventionen till lag och för Sveriges bidrag till det globala partnerskapet mot våld mot barn. Hon har även haft ledande positioner inom EU-kommissionen i Bryssel och i Stockholm. Pernilla har även varit chef för tankesmedjan Global Utmaning. Hon har läst statsvetenskap, internationell rätt och internationella relationer, och har examen från Göteborgs universitet och från Institut des Études Politiques i Strasbourg.

I ledningsgruppen ingår utöver generalsekreterare även:

Fredrik Hedberg, ekonomichef. Fredrik har läst ekonomi, affärsjuridik samt internationella affärer vid Linköpings universitet. Fredrik har tidigare jobbat som auktoriserad redovisningskonsult, Key Account Manager samt vice avdelningschef för internationella avdelningen på Visma Services. Perioden före UNICEF jobbade Fredrik som ekonomichef på European Aeronautical Group (Fd SAS Flight Support).

Helene Brinkenfeldt, chef företagssamarbeten och filantropi. Helene har en bakgrund inom näringslivet med fokus på marknad och kommunikation och med erfarenhet från bland annat SAS och reklambranschen. Sedan 2009 har hon arbetat med företagssamarbeten och partnerskap inom ideella sektorn i organisationer som WaterAid Sverige, Missing People och Barncancerfonden. Helene har en akademisk examen med fördjupning inom marknadsföring och är även utbildad i professionellt styrelsearbete.

Malin Gullberg Söderbäck, HR-chef. Malin har läst Personal, arbete och organisation på Stockholms universitet och har sin huvudinriktning inom organisationspsykologi. Malin har tidigare arbetat som HR-chef på Cap Gemini/Ernst & Young, Gudrun Sjödén, Lantmännen och Stadsmissionen.

Daniel Larsson, CDO/chef DIT. Daniel har en lång bakgrund inom digital utveckling, marknadsföring och strategiarbete. Han har tidigare arbetat som chef för digital utveckling och chef för digitala kanaler på Coop Sverige. Perioden innan UNICEF Sverige arbetade han som chef för digitala kanaler hos researrangören Apollo. Daniel är utbildad inom kommunikation, ledarskap och användbarhet på bland annat Berghs School of Communication och Mgruppen.

Petra Nerde, COO. Petra har studerat internationell marknadsföring vid Mälardalens Högskola och Institut Commercial de Nancy och har en master i marknadsföring från University of Westminster i London. Petra har tidigare bland annat jobbat som marknadschef inom resebranschen (British Airways, MSC Cruises och Travelocity Nordic) och kommunikationschef/ansvarig inom IT och telekom (IBM och Glocalnet).

Jessica Zimmerman, Insamlingschef Privatpersoner. Jessica har mångårig erfarenhet av insamling, marknadsföring och verksamhetsutveckling från både näringsliv och ideell sektor. Hon kommer närmast från Plan International där hon hade en rad ledande roller, bland annat marknads- och insamlingschef. Hon har även erfarenhet från näringslivet, primärt medie- och reklambranschen (Viaplay/MTG och Aftonbladet). Jessica har en akademisk utbildning i marknadsföring och ledarskap från IHR, Stockholms Universitet samt en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Uppsala Universitet.

Jakob Kakembo Andersson, Kommunikationschef. Jakob har en gedigen bakgrund inom kommunikation och har tidigare bland annat axlat roller som presschef på Rädda Barnen och pressekreterare i Regeringskansliet. Han kommer närmast från tjänsten som presschef på Svenska fotbollsförbundet. Jakob har utbildat sig inom Statsvetenskap och Internationella relationer på Stockholms Universitet och har även studerat på Berghs School of Communication och Poppius journalistskola.

Utöver personalen som arbetar på kansliet har vi elva lokala frivilliggrupper runt om i landet. Våra frivilliga är hängivna personer som ställer upp för att sprida information och kunskap om barns rättigheter och UNICEFs arbete för barn och samla in pengar till UNICEFs projekt.

UNICEF Sveriges styrelse väljs av vårt högsta beslutande organ, årsstämman, som består av representanter ur våra medlemsorganisationer.

Vill du veta mer om hur vi arbetar läs gärna vår årsredovisning och våra stadgar.

Våra medlems­organisationer

UNICEF Sverige har 20 medlemsorganisationer. Medlemmarna är stödjande riksorganisationer. Högsta beslutande organ är årsstämman där representanter för medlemsorganisationerna har rösträtt och bland annat utser styrelsen.

Våra medlemsorganisationer 2023

 • Adoptionscentrum

 • Junis – IOGT-NTOs Juniorförbund

 • Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

 • Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek

 • LO

 • Sveriges Lärare

 • MyRight

 • RFSL Ungdom

 • Riksidrottsförbundet

 • SSU-förbundet

 • Svenska Bandyförbundet

 • Svenska Fotbollsförbundet

 • Svenska OMEP

 • Sveriges Elevråd

 • Sveriges Olympiska Kommitté

 • Sveriges Skolledare

 • S-kvinnor

 • Unizon

 • Vårdförbundet

 • Youth 2030 Movement

Andra FN-organ

Utöver UNICEF ingår ett antal andra organisationer i FN-familjen. I Sverige verkar FN:s flyktingorgan UNHCR, Svenska UNESCO-rådet, FN:s utvecklingprogram UNDP, UN Women, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, World Maritime University WMU samt Svenska FN-förbundet.

Relaterade artiklar

UN0443251 (1).jpg
Sverige

Nu när midsommar och sommaren närmar sig vill jag passa på att tacka dig för ditt stöd till UNICEF. För att du tillsammans med oss står på barnens sida.

UN0733510.jpg
Almedalen

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen 2023 för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi arrangerar och deltar i olika seminarier under veckan. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan.

Georg-Andren-2023
Sverige

Georg Andrén är UNICEF Sveriges nya ordförande, det beslutade organisationens medlemmar på stämman den 24 maj. Georg Andrén ersätter Maj-Inger Klingvall som har suttit som ordförande i sex år.