Gå till innehållet

En nationalkommitté för UNICEF

Som en av 34 nationalkommittéer runt om i världen är vårt uppdrag att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

Vi är en idéell förening och en nationalkommitté

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 34 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. UNICEF Sverige bildades 1954.

Vårt uppdrag i Sverige

Nationalkommittéerna står för 1/3 av UNICEFs totala intäkter och har flera viktiga uppgifter:

  • samla in pengar till det internationella utvecklingsarbetet. Våra insatser för barnen är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, organisationer och regeringar,
  • påverka beslutsfattare och bilda opinion för att skapa förändring i till exempel lagstiftning och väcka debatt i barnrättsfrågor,
  • informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Organisation och ledning

UNICEF Sverige är en ideell förening. På vårt kansli i Stockholm arbetar cirka 50 personer. Generalsekreterare är Pernilla Baralt och vice generalsekreterare Per Westberg.

Pernilla Baralt har varit generalsekreterare för UNICEF Sverige sedan 2019. Innan dess var hon statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhets­ministern där hon bland annat hade ansvar för propositionen att göra barnkonventionen till lag och för Sveriges bidrag till det globala partner­skapet mot våld mot barn. Hon har även haft ledande positioner inom EU-kommissionen i Bryssel och i Stockholm. Pernilla har även varit chef för tankesmedjan Global Utmaning. Hon har läst statsvetenskap, internationell rätt och internationella relationer, och har examen från Göteborgs universitet och från Institut des Études Politiques i Strasbourg.

Per Westberg har arbetat för UNICEF sedan 1999, från början som insamlingschef och sedan 2010 som biträdande generalsekreterare. 2006-2010 arbetade Per på UNICEFs kontor i Genève med ansvar för insamling i Central- och Östeuropa och som globalt ansvarig för insamling i tillväxt­länder. Per har tidigare arbetat bland annat för Naturskyddsföreningen som insamlingsansvarig och som marknadsansvarig och på SEBs Enskilda Fondkomissions corporate finance avdelning. Per har en kandidat­examen i företagsekonomi från Stockholms universitet och betyg från Berghs School of Communication i Information och PR. Han har suttit i FRII:s styrelse och sitter för närvarande i styrelsen för The Resource Alliance.

I ledningsgruppen ingår utöver generalsekreterare och vice generalsekreterare även:
 

Christina Heilborn, chef programavdelningen. Christina är jurist med examen från Stockholms universitet. Christina har tidigare arbetat som jurist med fokus på barnrätt och migration på Rädda Barnen samt sakkunnig på Utrikesdepartementet med fokus på mänskliga rättigheter, migration och EU-förhandlingar.

Petra Nerde, chef insamling privat. Petra har studerat internationell marknadsföring vid Mälardalens Högskola och Institut Commercial de Nancy och har en master i marknadsföring från University of Westminster i London. Petra har tidigare bland annat jobbat som marknadschef inom resebranschen (British Airways, MSC Cruises och Travelocity Nordic) och kommunikationschef/ansvarig inom IT och telekom (IBM och Glocalnet).

Fredrik Hedberg, ekonomichef. Fredrik har läst ekonomi, affärsjuridik samt internationella affärer vid Linköpings universitet. Fredrik har tidigare jobbat som auktoriserad redovisningskonsult, Key Account Manager samt vice avdelningschef för internationella avdelningen på Visma Services. Perioden före UNICEF jobbade Fredrik som ekonomichef på European Aeronautical Group (Fd SAS Flight Support).

Andreas Eriksson, kommunikationschef. Andreas har  en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Andreas har tidigare arbetat som pressekreterare samt som senior PR-konsult och byråchef på PR- och kommunikationsbyrån Patriksson Communication.

Helene Brinkenfeldt, chef företagssamarbeten och filantropi. Helene har en bakgrund inom näringslivet med fokus på marknad och komm­un­ikation och med erfarenhet från bland annat SAS och reklambranschen. Sedan 2009 har hon arbetat med företagssamarbeten och partnerskap inom ideella sektorn i organisationer som WaterAid Sverige, Missing People och Barncancerfonden. Helene har en akademisk examen med fördjupning inom marknadsföring och är även utbildad i professionellt styrelsearbete.

Utöver personalen som arbetar på kansliet har vi elva lokala frivilliggrupper runt om i landet. Våra frivilliga är hängivna personer som ställer upp för att sprida information och kunskap om barns rättigheter och UNICEFs arbete för barn och samla in pengar till UNICEFs projekt.

UNICEF Sveriges styrelse väljs av vårt högsta beslutande organ, årsstämman, som består av representanter ur våra medlemsorganisationer.

Vill du veta mer om hur vi arbetar läs gärna vår årsredovisning och våra stadgar.

Andra FN-organ

Utöver UNICEF ingår ett antal andra organisationer i FN-familjen. I Sverige verkar FN:s flyktingorgan UNHCR, Svenska UNESCO-rådet, FN:s utvecklingprogram UNDP, UN Women, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, World Maritime University WMU samt Svenska FN-förbundet