UNICEF Sveriges styrelse

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

UNICEFOm UNICEF Sverige
UNICEF Sveriges styrelse

Ordinarie ledamöter

P6A1309-GeorgAndren
Georg AndrénFoto: ©Dahlstrand

Georg Andrén, född 1960. Ordförande för UNICEF Sveriges styrelse sedan 2023. Georg har en master i ekonomi och statistik från Uppsala universitet och har lång erfarenhet av globalt utvecklingsarbete. Han har bland annat arbetat som generalsekreterare på Diakonia, ambassadör i Guatemala och haft chefsuppdrag på Sida, Sveriges Riksbank och Utrikesdepartementet. Sedan 2019 är Georg Andrén landshövding i Värmland.

johan forsberg UNICEF Sveriges ledning
Johan Forsberg

Johan Forsberg, född 1963. Vice ordförande för UNICEF Sveriges styrelse. Johan har bred kunskap inom exempelvis ekonomi, kommunikation och affärsutveckling, samt rik erfarenhet av styrelsearbete i olika miljöer och företag. Han har stort engagemang för omvärldsbevakning och värderingsfrågor inom företagande, ledarskap, verksamhetsutveckling och innovation, och är anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utvecklings- och förankringsfrågor.

Pegah Afsharian Torghabehi UNICEF Sverige Styrelse
Pegah Afsharian Torghabehi

Pegah Afsharian Torghabehi, född 1989. Pegah är medgrundare för den ideella organisationen Kompis Sverige. Hon har studerat kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och har gått Höj Röstens politikerskola. Pegah jobbar idag på Ashoka som Sverigechef.

Jamie Bolling - foto
Jamie Bolling

Jamie Bolling, född 1955. Jamie har en master i socialantropologi och har forskat inom samhällsutveckling för personer med funktionsnedsättning. Hon har arbetat för stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom politiken, i ledarroller på MyRight och Stockholm Independent Living (STIL) och som rådgivare till European Fundamental Rights Agency. Jamie Bolling leder idag det europeiska nätverket för Independent Living.

Lennart Foss Styrelse UNICEF Sverige
Lennart Foss

Lennart Foss, född 1954. Tidigare koncernchef för NTM, Norrköpings Tidningars Media AB. Han har också tidigare varit vd för Expressen och VLT AB. Lennart har haft många tidigare styrelseuppdrag och är bland annat nuvarande ordförande i MTD, MorgonTidig Distribution, och ledamot i PP Pension. Lennart var också utsedd av regeringen för att utreda och förhandla ett nytt filmavtal 2011-2012.

Ann Johansson UNICEF Sverige styrelse
Ann Johansson

Ann Johansson, född 1955. Ann är legitimerad sjuksköterska och specialutbildad till distriktssköterska. Hon har lång erfarenhet från hälso- och sjukvård och har haft flera fackliga förtroendeuppdrag. Hon var mellan 2014-2022 vice Förbundsordförande för Vårdförbundet. Ann har ett stort engagemang för samhällsfrågor i stort och särskilt när det kommer till hälsa och jämlik vård och omsorg.

Marie Trogstam UNICEF Sverige Stryelse
Marie Trogstam

Marie Trogstam, född 1973. Marie har stor erfarenhet av att i ledande positioner driva hållbarhet inom näringslivet. Hon är chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och har tidigare varit hållbarhetschef på Afry och Telia. Marie brinner för hållbarhet och en accelererande omställning som sätter barn och unga i fokus, med utgångspunkt i företags innovativa lösningar.

Johan Trouve UNICEF Sverige ledning
Johan Trouve

Johan Trouvé, född 1960. Vd för Västsvenska Handelskammaren, civilingenjör från Industriell Ekonomi i Linköping och har tidigare arbetat inom transportbranschen, bland annat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan 2009 leder han Handelskammarens dagliga arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för att det västsvenska näringslivet ska utvecklas. Johan har erfarenhet från styrelsearbete i både stiftelser, ägarledda företag, statliga företag och organisationer. Han är styrelseordförande i rekryteringsföretaget Maquire Group, samt ledamot i Stiftelsen Svenska Mässan, Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science Center), Transportstyrelsen och Mediernas Etiknämnd.

P6A1324-CeciliaWallerstedt
Cecilia WallerstedtFoto: ©Dahlstrand

Cecilia Wallerstedt, född 1976. Cecilia har en gymnasielärarexamen i matematik och musik och har doktorerat i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på barns perspektiv, förskolans och grundskolans undervisning och barns lärande inom estetiska uttrycksformer, särskilt musik. Hon har också studerat hur barns rättigheter kan gestalta sig i lek tillsammans med vuxna. Cecilia Wallerstedt är idag professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

P6A1294-JohannaZenkPalmborg
Johanna Zenk PalmborgFoto: ©Dahlstrand

Johanna Zenk Palmborg, född 1973. Johanna har en kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro Universitet och lång erfarenhet av bank- och finansbranschen där hon bland annat utvecklat och lett verksamheter inom kapitalförvaltning och private banking, tidigare på Handelsbanken. Johanna Zenk Palmborg är idag chef för stiftelse och filantropi på SEB.

Pernilla Baralt UNCEF Sverige styrelse
Pernilla Baralt

Som föredragande ingår: Pernilla Baralt, född 1969. Generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Annika Hoflin, redovisningsassistent hos UNICEF Sverige.

Valberedning

Valberedningen består av sammankallande Ingrid Engdahl (ingridengdahl@gmail.com) samt ledamöterna Carina Ohlsson, Hidayet Tercan, Jesper Kärrbrink och Peter Mattsson.

Protokoll föreningsstämma 2023 UNICEF Sverige

| 725KB