Vi skapar en bättre värld
för alla barn

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Vår arbetsmetod är unik

Vi har helhets­perspektivet

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Ett hung­rigt barn drabbas oftare av sjuk­domar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och ut­nytt­jande. Därför arbetar vi lång­siktigt och brett med barns alla problem och rättig­heter - på alla nivåer i sam­hället.

Fakta om barns situation

Barn­kon­ven­tionen är vårt upp­drag

FN har gett oss i upp­drag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med väl­gören­het, utan kämpar för alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda.

Barnkonventionen

Vi har ett unikt inflytande

Som en del av FN har vi ett unikt in­flyt­ande, efter­som vi arbetar till­sammans med och på upp­drag av rege­ringar i 190 länder. Makt­havare lyssnar på oss. Vi på­verkar systematiskt lag­ändring­ar, handlings­planer och budgetar och skapar på så sätt håll­bara för­ändringar i barns liv.

Vi forskar och gör statistik

Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket har gjort oss till världens ledande barn­rätts­orga­nisation. Vi har expert­­kunskap i alla frågor som rör barns behov och rättig­heter. Vi bedriver om­fattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg.

Rapporter och publikationer

Vårt arbete ger resultat

Varje dag hjälper vi miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör.

Glada barn står på en sten och brer ut sina armar i Östtimor.

Effektrapport - Resultat som förändrar barns liv

Tack vare alla som ger kan vi göra massor för barnen på bara ett år. Här har vi samlat exempel på vad vi uppnått tillsammans.

Se resultaten

Vi arbetar för barn i hela världen

UNICEF arbetar i 190 länder för alla barns rättigheter. Läs mer om projekt och insatser för barn i olika länder.

Projekt och berättelser

Vaccin räddar barns liv

1980 fick cirka 20 procent av världens barn grundskyddet mot difteri, kikhosta och stelkramp, idag får cirka 86 procent av världens barn vaccin.

Hur vaccin räddar barns liv

Vi skyddar barn i katastrofer

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

UNICEFs katastrofarbete

I 70 år har vi kämpat för barns rättigheter

När UNICEF bildades 1946 var tanken att göra en kortvarig insats för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världskriget. Men det visade sig snabbt att vi hade en ännu större roll att fylla.

Läs mer om UNICEFs historia

Följ den positiva utvecklingen

Det är viktigt att påminnas om att det ständigt sker stora framsteg för barn i världen. På vår blogg publicerar vi regelbundet goda nyheter och framsteg från världens alla hörn. 

Goda nyheter på vår blogg

Vårt påverkansarbete i Sverige

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter. Trots att barnkonventionen godkändes av Sverige 1990 kämpar vi fortfarande för att barns rättigheter inte ska kränkas. 
Läs mer om vårt påverkansarbete i Sverige.

Vi är innovativa

Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder, produkter och tekniska lösningar på problem som hotar barns överlevnad och utveckling.

Här hittar du några exempel på innovationer som är skapade efter de behov och förutsättningar som finns där de ska användas.

Fler innovationer och projekt

Drönare ska bekämpa hiv i Malawi

I Malawi blir drönare medhjälpare i kampen mot hiv. Drönarna testas för att snabbt kunna skicka blodprover mellan vårdcentraler och labb.

Läs mer

Mobilteknik som förändrar barns liv

Med hjälp av mobilen kan vi idag registrera nyfödda bebisar, skicka sjukjournaler för att bekämpa undernäring och återförena familjer som splittrats.

Läs mer

Solceller förser byar med rent vatten

I Zimbabwe har vi installerat solceller för att förse byar med förnyelsebar energi, vilket tryggar vattenförsörjningen.

Läs mer

Vi behöver din hjälp

Vi får inget ekonomiskt stöd från FN utan vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Bli Världsförälder