Vi skapar en bättre värld
för alla barn

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regerings­korridorer, slum­områden, flykting­läger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barn­konven­tionen styr vårt arbete.

Vår arbetsmetod är unik

Vi har helhets­perspektivet

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Ett hung­rigt barn drabbas oftare av sjuk­domar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och ut­nytt­jande. Därför arbetar vi lång­siktigt och brett med barns alla problem och rättig­heter - på alla nivåer i sam­hället.

Fakta om barns situation

Barn­kon­ven­tionen är vårt upp­drag

FN har gett oss i upp­drag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med väl­gören­het, utan kämpar för alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda.

Barnkonventionen

Vi har ett unikt inflytande

Som en del av FN har vi ett unikt in­flyt­ande, efter­som vi arbetar till­sammans med och på upp­drag av rege­ringar i 190 länder. Makt­havare lyssnar på oss. Vi på­verkar systematiskt lag­ändring­ar, handlings­planer och budgetar och skapar på så sätt håll­bara för­ändringar i barns liv.

Vi forskar och gör statistik

Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket har gjort oss till världens ledande barn­rätts­orga­nisation. Vi har expert­­kunskap i alla frågor som rör barns behov och rättig­heter. Vi bedriver om­fattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg.

Rapporter och publikationer

Vårt arbete ger resultat

Varje dag hjälper vi miljon­tals barn att över­leva och utvecklas. Bebisar vacci­neras mot dödliga sjuk­domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn­soldater befrias. Familjer åter­förenas efter kata­strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör.

Glada barn står på en sten och brer ut sina armar i Östtimor.

Effektrapport - Resultat som förändrar barns liv

Tack vare alla som ger kan vi göra massor för barnen på bara ett år. Här har vi samlat exempel på vad vi upp­nått till­sammans.

Se resultaten

Följ den positiva utvecklingen

Det är viktigt att påminnas om att det ständigt sker stora fram­steg för barn i världen. På vår blogg publi­cerar vi regel­bundet goda nyheter och fram­steg från världens alla hörn.

Goda nyheter på vår blogg

Vi arbetar för barn i hela världen

UNICEF arbetar i 190 länder för alla barns rättig­heter. Läs mer om exempel på vårt arbete för barn världen över.

Så förändrar vi barns liv

Vaccin räddar barns liv

1980 fick cirka 20 procent av världens barn grund­skyddet mot difteri, kik­hosta och stel­kramp, idag får cirka 86 procent av världens barn vaccin.

Hur vaccin räddar barns liv

Vi skyddar barn i katastrofer

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en kata­strof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättig­heter.

UNICEFs katastrofarbete

I 70 år har vi kämpat för barns rättigheter

När UNICEF bildades 1946 var tanken att göra en kort­varig insats för att hjälpa krigs­drabbade barn efter andra världs­kriget. Men det visade sig snabbt att vi hade en ännu större roll att fylla.

Läs mer om UNICEFs historia

Vårt påverkansarbete i Sverige

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättig­heter. Trots att barn­konven­tionen godkändes av Sverige 1990 kämpar vi fort­farande för att barns rättig­heter inte ska kränkas.
Läs mer om vårt påverkans­arbete i Sverige.

Vi är innovativa

Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder, produkter och tekniska lösningar på problem som hotar barns överlevnad och utveckling.

Drönare ska bekämpa hiv i Malawi

I Malawi blir drönare med­hjälpare i kampen mot hiv. Drönarna testas för att snabbt kunna skicka blod­prover mellan vård­centraler och labb.

Läs mer

Händer som håller en mobiltelefon.

Mobilteknik som förändrar barns liv

Med hjälp av mobilen kan vi idag registrera nyfödda bebisar, skicka sjuk­journaler för att bekämpa under­näring och åter­förena familjer som splittrats.

Läs mer

En glad pojke tvättar händerna under en vattenkran.

Solceller förser byar med rent vatten

I Zimbabwe har vi installerat sol­celler för att förse byar med förnyelse­bar energi, vilket tryggar vatten­försörjningen.

Läs mer

Man river upp en påse vätskeersättning och häller i en röd kopp till en liten pojke.

Fler goda exempel

Här hittar du fler exempel på innova­tioner som är skapade efter de behov och förut­sätt­ningar som finns där de ska användas:

Fler innovationer och projekt

Vi behöver din hjälp

Vi får inget ekonomiskt stöd från FN utan vårt arbete finan­sieras uteslutande av fri­villiga bidrag av privat­personer och företag.

Bli Världsförälder