Vad gör UNICEF?

Vi skapar en bättre värld för alla barn. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

UNICEF
Vad gör UNICEF?

Vår arbetsmetod är unik

Vi har helhetsperspektivet

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Ett hungrigt barn drabbas oftare av sjukdomar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och utnyttjande. Därför arbetar vi långsiktigt och brett med barns alla problem och rättigheter - på alla nivåer i samhället.

Barnkonventionen är vårt uppdrag

FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Vi har ett unikt inflytande

Som en del av FN har vi ett unikt inflytande, eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. Makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar systematiskt lagändringar, handlingsplaner och budgetar och skapar på så sätt hållbara förändringar i barns liv.

Vi forskar och gör statistik

Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket har gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation. Vi har expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. Vi bedriver omfattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg. UNICEF rapporter och publikationer.

Vårt arbete ger resultat.

Varje dag hjälper vi miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör.

Skolbarn Demokratiska republiken Kongo - 2022

Tack vare alla som ger kan vi göra massor för barnen på bara ett år. Här har vi samlat exempel på vad vi uppnått tillsammans.

UNICEF ikoner webb varldsdelar

UNICEF arbetar i 190 länder för alla barns rättigheter. Läs mer om exempel på vårt arbete för barn världen över.

UNICEF taggikon halsa

1980 fick cirka 20 procent av världens barn grundskyddet mot difteri, kikhosta och stelkramp, idag får cirka 86 procent av världens barn vaccin.

UNICEF ikoner webb katastrof

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

Vårt påverkansarbete i Sverige

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter. Trots att barnkonventionen godkändes av Sverige 1990 kämpar vi fortfarande för att barns rättigheter inte ska kränkas.

UNICEF taggikon paverkan

Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis.

UNICEF taggikon utbildningtest

Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Vi tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser.

UNICEF taggikon socialtutanforskap

Barn i socialt utanförskap berövas sina rättigheter till delaktighet. UNICEF Sverige arbetar genom att försöka påverka politiker och beslutsfattare, samt skapa opinion.

UNICEF taggikon skyddmotvald

UNICEF Sverige anser att långt mer behöver göras för att alla barn ska få den barndom fri från våld som de enligt barnkonventionen har rätt till.

Vi är innovativa

Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder, produkter och tekniska lösningar på problem som hotar barns överlevnad och utveckling.

Vaccin levereras i bergen i Nepal
Coronaviruset

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när det gäller att leverera vaccin världen över. Det är därför vi har fått det stora uppdraget att se till att 92 låg- och medelinkomstländer får vaccin mot covid-19.

Kylboxar med vaccin transporteras på åsnor
Vaccin

Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för "the cold chain", kylkedjan. Vaccinet måste nämligen kylas och förvaras i en temperatur på mellan 2-8 plusgrader, från det att det tillverkas ända tills strax innan användning. Det ställer förstås stora krav på hur kedjan organiseras.

Guatemala: En klass i Laguna Palo Verde-skolan
Barnadödlighet

Undernäring är ett enormt problem för barnen i Guatemala. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Det innebär att undernäringen pågått så länge att barnen hämmats i växten, både rent kroppsligt och mentalt. Vi finns på plats och gör vårt yttersta för att förändra situationen.

UNICEFs fokusområden