Vi skapar en bättre värld
för alla barn

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Vår arbetsmetod är unik

Vi har helhetsperspektivet

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Ett hungrigt barn drabbas oftare av sjukdomar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och utnyttjande. Därför arbetar vi långsiktigt och brett med barns alla problem och rättigheter - på alla nivåer i samhället.

Fakta om barn

Barnkonventionen är vårt uppdrag

FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Barnkonventionen

Vi har ett unikt inflytande

Som en del av FN har vi ett unikt inflytande, eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. Makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar systematiskt lagändringar, handlingsplaner och budgetar och skapar på så sätt hållbara förändringar i barns liv.

Vi forskar och gör statistik

Sedan 1946 har vi har vi kämpat vid barnens sida vilket gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation med expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. Vi bedriver omfattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg. 

Rapporter och publikationer

Vårt arbete ger resultat

Varje dag hjälper vi miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör.

UNI77668

Effektrapport 2015

I vår effektrapport kan du läsa om vilka effekter UNICEFs arbete har fått under året som gått för barn runt om i världen.

Läs vår effektrapport

Filippinerna

Vi arbetar för barn i hela världen

UNICEF arbetar i 190 länder för alla barns rättigheter. Läs mer om projekt och insatser för barn i olika länder.

Projekt och berättelser

vaccinpaket

Vaccin räddar barns liv

1980 fick cirka 20 procent av världens barn grundskyddet mot difteri, kikhosta och stelkramp, idag får cirka 84 procent av världens barn vaccin.

Hur vaccin räddar barns liv

UNICEF-personal hjälper flyktingar från Libyen

Vi skyddar barn i katastrofer

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

UNICEFs katastrofarbete

HQ46-0001 Photographer Unknown

I 70 år har vi kämpat för barns rättigheter

När UNICEF bildades 1946 var tanken att göra en kortvarig insats för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världskriget. Men det visade sig snabbt att vi hade en ännu större roll att fylla.

Läs mer om UNICEFs historia

Barn på flak

Följ den positiva utvecklingen

Det är viktigt att påminnas om att det ständigt sker stora framsteg för barn i världen. På vår blogg publicerar vi regelbundet goda nyheter och framsteg från världens alla hörn. 

Goda nyheter på vår blogg

Vårt påverkansarbete i Sverige

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter. Trots att barnkonventionen godkändes av Sverige 1990 kämpar vi fortfarande för att barns rättigheter inte ska kränkas. 
Läs mer om vårt påverkansarbete i Sverige.

Vi är innovativa

Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder, produkter och tekniska lösningar på problem som hotar barns överlevnad och utveckling. Fungerar inte någon av våra beprövade metoder hittar vi nya. Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv.

Här är några exempel på arbetsmetoder, produkter och tekniska uppfinningar som är skapade efter de behov och förutsättningar som finns där de ska användas.
fridge_tag

Smarta uppfinningar

Termometern gör att det går snabbt att kontrollera vilken temperatur vaccinet har transporterats och förvarats i och om det exponerats för stark värme eller kyla under de senaste 30 dagarna.

Rapid FTR

Ny mobilteknik

Vi har uppfunnit en ny sms-teknik som bland annat används för att registrera nyfödda bebisar i Uganda.

SMS som registrerar bebisar

Hawa Noor mäts med måttband för viktkontroll

Mätband mot undernäring

Med ett enkelt måttband som mäter överarmen på ett barn kan man se om barnet är undernärt och behöver extra näring.

Vi behöver din hjälp

Vi får inget ekonomiskt stöd från FN utan vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Bli Världsförälder