Vad gör UNICEF?

Vi skapar en bättre värld för alla barn. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

UNICEF
Vad gör UNICEF?

Vår arbetsmetod är unik

Vi har helhetsperspektivet

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Ett hungrigt barn drabbas oftare av sjukdomar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och utnyttjande. Därför arbetar vi långsiktigt och brett med barns alla problem och rättigheter - på alla nivåer i samhället.

Barnkonventionen är vårt uppdrag

FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Vi har ett unikt inflytande

Som en del av FN har vi ett unikt inflytande, eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. Makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar systematiskt lagändringar, handlingsplaner och budgetar och skapar på så sätt hållbara förändringar i barns liv.

Vi forskar och gör statistik

Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket har gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation. Vi har expertkunskap i alla frågor som rör barns behov och rättigheter. Vi bedriver omfattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg. UNICEF rapporter och publikationer.

Vårt arbete ger resultat.

Varje dag hjälper vi miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och vi vet hur man gör.

Vårt påverkansarbete i Sverige

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter. Trots att barnkonventionen godkändes av Sverige 1990 kämpar vi fortfarande för att barns rättigheter inte ska kränkas.

Vi är innovativa

Vi utvecklar ständigt nya arbetsmetoder, produkter och tekniska lösningar på problem som hotar barns överlevnad och utveckling.

Vaccin levereras i bergen i Nepal
Coronaviruset

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när det gäller att leverera vaccin världen över. Det är därför vi har fått det stora uppdraget att se till att 92 låg- och medelinkomstländer får vaccin mot covid-19.

Kylboxar med vaccin transporteras på åsnor
Vaccin

Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för "the cold chain", kylkedjan. Vaccinet måste nämligen kylas och förvaras i en temperatur på mellan 2-8 plusgrader, från det att det tillverkas ända tills strax innan användning. Det ställer förstås stora krav på hur kedjan organiseras.

Guatemala: En klass i Laguna Palo Verde-skolan
Barnadödlighet

Undernäring är ett enormt problem för barnen i Guatemala. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Det innebär att undernäringen pågått så länge att barnen hämmats i växten, både rent kroppsligt och mentalt. Vi finns på plats och gör vårt yttersta för att förändra situationen.

UNICEFs fokusområden