Innovation

Exempel på hur vi arbetar världen över för att förändra barns liv, med hjälp av alla er som bidrar med pengar och engagemang.

Vaccin levereras i bergen i Nepal
Coronaviruset

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när det gäller att leverera vaccin världen över. Det är därför vi har fått det stora uppdraget att se till att 92 låg- och medelinkomstländer får vaccin mot covid-19.

Kylboxar med vaccin transporteras på åsnor
Vaccin

Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för "the cold chain", kylkedjan. Vaccinet måste nämligen kylas och förvaras i en temperatur på mellan 2-8 plusgrader, från det att det tillverkas ända tills strax innan användning. Det ställer förstås stora krav på hur kedjan organiseras.

Guatemala: En klass i Laguna Palo Verde-skolan
Barnadödlighet

Undernäring är ett enormt problem för barnen i Guatemala. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Det innebär att undernäringen pågått så länge att barnen hämmats i växten, både rent kroppsligt och mentalt. Vi finns på plats och gör vårt yttersta för att förändra situationen.

UNICEF transporterar förnödenheter till de katastrofdrabbade på Afrikas Horn
UNICEFs katastroflager

I Köpenhamn finns UNICEFs stora katastroflager. Här finns allt från vaccin, medicin och vätskeersättning till skolmaterial, fotbollar och tält. Med kort varsel – redan inom 72 timmar – kan vi packa och flyga in tonvis med produkter som räddar barns liv.

Albanien: Edison, 15 år, med sin kusin
Albanien

I Albanien är det vanligt att barn och unga utsätts för misshandel, övergrepp och vanvård. För att ändra på det har vi länge arbetat långsiktigt för att bygga upp ett nationellt skyddsnät kring barnen. Vi hjälpte bland annat till att starta Barnens Hjälptelefon kallad ALO116 – ett gratisnummer som barnen kan ringa till dygnet runt, året om.

Nepal: En mamma med sitt barn
Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Barn och kvinnor är mycket utsatta och UNICEF kämpar för att bygga upp lokala skyddsnät som ger dem den trygghet de har rätt till.

Flicka i Filippinerna håller i en svart tavla med siffror på
Filippinerna

När krig och katastrofer gör livet kaotiskt kan skolan hjälpa till att skapa stabilitet och trygghet i barns liv och skydda dem mot våld och exploatering. Därför är det viktigt att få igång skolundervisningen så snabbt som möjligt i krissituationer.

Rent vatten är en bristvara i Etiopien
Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Här är torka och brist på rent vatten och toaletter ett problem för de flesta familjer, och en av de främsta orsakerna till att många flickor hoppar av skolan. UNICEF arbetar för att förse skolorna med vatten och separata toaletter för pojkar och flickor.

Tre skolflickor i Nepal
Nepal

UNICEF kämpar över hela världen för alla barns rätt till utbildning. I Nepal, som är ett av världens fattigaste länder, driver vi sedan flera år ett projekt som ser till att fler barn får möjlighet att gå i skolan.

un033067-jpg_1476a1c292a19848 copy-hero.jpg
Zimbabwe

Vi utvecklar hela tiden nya långsiktiga och hållbara lösningar runt om i världen för att stärka barns rättigheter. Ett exempel är solceller som vi har installerat i Zimbabwe för att förse byar med förnyelsebar energi, något som tryggar vattenförsörjningen.

un013394_dronare_7d808f7467bb279e copy.jpg
Malawi

I Malawi blir drönare medhjälpare i kampen mot hiv.

Rapid FTR
U-report

UNICEF arbetar ständigt för att utveckla nya produkter, metoder och lösningar som kan rädda liv och stärka barns rättigheter runtom i världen. Ett sätt att göra det är att använda den senaste mobila tekniken. Med hjälp av mobilen kan vi idag registrera nyfödda bebisar, skicka sjukjournaler för att bekämpa undernäring och återförena familjer som splittrats.

Näringsrik gröt
Etiopien

I en by i norra Etiopien får mammor lära sig laga näringsrik gröt till sina barn, något som räddar barns liv generationer framåt.

Afghanistan: Bebis vaccineras mot polio
Polio

UNICEF arbetar på många olika sätt för att minska krigets skadeverkningar för barn. Vi ger mycket effektiv katastrofhjälp, tar hand om ensamma barn och försöker återförena dem med sina föräldrar, samt förhandlar med krigsledare för att få dem att avstå från att utnyttja barnsoldater och att släppa dem fria. Ett annat exempel är insatsen Days of Tranquility.

Vätskeersättning

UNICEFs påsar med socker-saltblandning är ett av 1900-talets stora medicinska framsteg.

Zikavirus i läroplanen
Zikavirus

Ett av våra senaste framsteg är ett samarbete med Google där vi tillsammans kämpar för att stoppa spridningen av zikaviruset.

En flicka i Niger tvättar händerna
Niger

I Niger lever många utan tillgång till rent vatten och saknar toaletter. Bakterier sprids, barn blir undernärda och många dör av diarré, kolera och andra sjukdomar. Vi finns på plats och borrar brunnar, bygger toaletter och sprider kunskap.