Näringsrik gröt

Näringsrik gröt räd­dar

flera genera­tioner

I en by i norra Etiopien får mammor lära sig laga näringsrik gröt till sina barn, något som räddar barns liv generationer framåt.

Skribent |

Publicerad |

2017 06 02

Uppdaterad |

2019 08 27

Gröt som räddar generationer

Gröten görs på lokala råvaror och ska få små barn att växa och utvecklas. Det är sjukvårdspersonal vid The Kihen Health Post som står för utbildningen. Tillsammans med UNICEF genomför vårdmottagningen olika program inom hälsa, näring, hygien och sanitet för att utbilda befolkningen i olika byar i landet.

Att lära mammorna laga gröten har två syften. Dels minskar det risken att deras barn drabbas av undernäring och dels kan barnen i sin tur föra vidare sin kunskap så att kommande generationer kan växa och utvecklas.

Näringsrik gröt
Tvåriga Habib äter ur en skål med gröt som hans mamma Safiya har tillagat. Foto: © UNICEF/UN022189/Ayene

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  2. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.