Så kan ni som företag samarbeta med UNICEF

Välj det sätt som passar ditt företag bäst.

Ge en gåva som förändrar barns liv

Välj hur gåvan ska användas och betala med kort eller faktura. Som tack får ni digitala eller tryckta gåvo­bevis, banners för att visa ert stöd, nyhets­brev och ett årligt diplom med åter­rappor­tering om era gåvor.

Ge en gåva nu

Handla i gåvoshopen

Livräddande produkter som hjälper utsatta barn är en fin gåva för att till exempel tacka eller fira en kollega. Ni får tryckta eller digitala gåvo­bevis att ge bort. Ditt företag får också nyhets­brev och ett årligt diplom med åter­rappor­tering om hur gåvorna hjälpt barn. 

Handla i gåvoshopen

Starta en egen insamling

Vill du engagera eller utmana dina kollegor och till­sammans med ditt företag förändra barns liv? Då kan du och ditt företag starta en egen insamling till UNICEFs arbete för barnen.

Starta er insamling

Bli samarbets­partner

I samarbete med oss kan ditt företag både förändra barns liv och bidra till utveck­lingen i sam­hället. Ett sam­arbete med UNICEF är ett lång­siktigt åtagande om minst tre år, där vi utformar gemen­samma aktivi­teter och mål.

Läs mer och anmäl ert intresse

Barnrätts­principerna

Barnrättsprinciperna är konkreta verktyg som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättig­heter. De inne­fattar en rad insatser som hjälper ditt företag på vägen mot ett lång­siktig socialt ansvars­tagande.

Läs mer om barnrättsprinciperna

Våra samarbetspartners

Vi är stolta över att presentera några av våra största samarbetspartners.