Så kan ni som företag samarbeta med UNICEF

Välj det sätt som passar ditt företag bäst.

Bli samarbets­partner

I samarbete med oss kan ditt företag både förändra barns liv och bidra till utveck­lingen i sam­hället. Ett sam­arbete med UNICEF är ett lång­siktigt åtagande om minst tre år, där vi utformar gemen­samma aktivi­teter och mål.

Läs mer och anmäl ert intresse

Stärk barns rättig­heter i idrotts­verksamhet

Tillsammans med er vill vi ge Sveriges idrotts­föreningar och ledare kapacitet, kunskap och konkreta verktyg att leva upp till barn­konven­tionen, så att de alltid ska kunna sätta barnets bästa i främsta rummet.

Läs mer och anmäl ert intresse

Bli Barnhjältar

UNICEF är experter och drivande inom social håll­bar­het. Genom UNICEFs kun­skaps­­abonne­mang gör ni era med­­arbetare till barn­hjältar, sam­tidigt som ni ökar deras kun­skap om barn­konven­tionen och de globala målen.

Läs mer och anmäl ert intresse

Ge en gåva som förändrar barns liv

Köp livsviktiga presenter till anställda och kunder. Paketen inne­håller produkter som räddar barns liv och skickas till de barn som behöver det mest. Ni får fina gåvo­kort att ge bort och banners för att visa ert stöd.

Presenter för företag
Handla i gåvoshopen

Barn är allas business

Barnrättsprinciperna är konkreta verktyg som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättig­heter. De inne­fattar en rad insatser som hjälper ditt företag på vägen mot ett lång­siktig socialt ansvars­tagande.

Läs mer om barnrättsprinciperna

Våra samarbetspartners

Vi är stolta över att presentera några av våra samarbetspartners.