Så kan ni som företag samarbeta med UNICEF

Välj det sätt som passar ditt företag bäst.

Bli samarbets­partner

I samarbete med oss kan ditt företag både förändra barns liv och bidra till utveck­lingen i sam­hället. Ett sam­arbete med UNICEF är ett lång­siktigt åtagande om minst tre år, där vi utformar gemen­samma aktivi­teter och mål.

Läs mer och anmäl ert intresse

Stärk barns rättig­heter i idrotts­verksamhet

Tillsammans med er vill vi ge Sveriges idrotts­föreningar och ledare kapacitet, kunskap och konkreta verktyg att leva upp till barn­konven­tionen, så att de alltid ska kunna sätta barnets bästa i främsta rummet.

Läs mer och anmäl ert intresse

Bli Barnhjälte

UNICEF är experter och drivande inom social håll­bar­het. Genom UNICEFs kunskaps­abonne­mang gör ni era med­arbetare till barn­hjältar, sam­tidigt som ni ökar deras kun­skap om barn­konven­tionen och de globala målen.

Läs mer och anmäl ert intresse

Ge en gåva som förändrar barns liv

Livräddande gåvor är ett fint sätt att till exempel tacka eller fira en kollega. Ni får tryckta eller digitala gåvo­bevis att ge bort. Ditt företag får också nyhets­brev och ett årligt diplom med åter­rappor­tering om hur gåvorna hjälpt barn.

Ge en företagsgåva
Handla i gåvoshopen

Barn är allas business

Barnrättsprinciperna är konkreta verktyg som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättig­heter. De inne­fattar en rad insatser som hjälper ditt företag på vägen mot ett lång­siktig socialt ansvars­tagande.

Läs mer om barnrättsprinciperna

Våra globala partners

Vi är stolta över att presentera några av våra samarbetspartners.