Akelius utbildningsprojekt hjälper barn att integreras i samhället

Sedan 2017 driver Akelius Foundation tillsammans med UNICEF ett utbildningsprojekt. Kärnan i projektet är en digital språkapplikation som underlättar för barn, ungdomar och vuxna att lära sig ett nytt språk.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Akelius utbildningsprojekt hjälper barn att integreras i samhället
Flicka som får stöd i utbildningen med hjälp av Akelius språkverktyg.
För ett barn som kommer som flykting till ett nytt land är språket en förutsättning för att kunna följa med i det nya landets utbildningssystem.Foto: © UNICEF

Barn på flykt löper stor risk att förlora sin utbildning. Idag står hela 27 miljoner barn i 24 krigsdrabbade länder helt utan skolgång och riskerar därmed att tvingas in i barnarbete, barnäktenskap eller att utsättas för andra typer av övergrepp. I förlängningen ökar risken för dem att hamna i arbetslöshet, utanförskap och fattigdom.

För en person som kommer som flykting eller migrant till ett nytt land är språket ett av de viktigaste verktygen för integration och deltagande i samhället. Därför har Akelius Foundation i samarbete med UNICEF utvecklat en digital språkapplikation som underlättar för utsatta barn, ungdomar och vuxna att lära sig språket i det land de bor.

Språkverktyget fokuserar på olika språk och anpassas till ländernas kultur, historia och traditioner. I dagsläget finns språkapplikationen på engelska, franska, grekiska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. UNICEF implementerar den tillsammans med Akelius Foundation i bland annat Grekland, Libanon, Mauretanien, Albanien, Bosnien- Hercegovina, Italien och Kazakstan. Genom vårt förnyade samarbetsavtal 2022-2024 kommer vi att skala upp till ytterligare länder runt om i världen. 

Språkverktyget kan användas:

  • I den lärarledda undervisningen inom det statliga eller kommunala skolsystemet.

  • I den informella utbildningen i till exempel flyktingläger, kvällsundervisning för barn som arbetar under dagtid och i specialundervisning för flickor. Här är språkverktyget tänkt att vara ett komplement till den övriga undervisningen. 

  • För självstudier av barn och unga som saknar tillgång till skola eller annan språkundervisning.

  • Applikationen kan också användas i avlägsna områden med låg eller ingen anslutning till internet.

akelius-unicef-400x400