Rätt till utbildning

Världen befinner sig i en global utbildningskris. Att få gå i skolan är en rättighet men ändå står 244 miljoner barn utanför skolan, och många riskerar att aldrig komma ikapp i sin inlärning. De främsta orsakerna är fattigdom och diskriminering.

Skolflicka-Kamerun-2023

Ge en gåva till barns utbildning!

Gåvor via detta formulär är öronmärkta till UNICEFs arbete med utbildning för barn världen över.

Dina 400 kr kan räcka till 24 skrivböcker, 20 blyertspennor och 4 ryggsäckar som hjälper barn kunna gå i skolan. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och förändrar barns liv.

Varje barn ska ha en plats i ett klassrum

Skolan är en plats för lärande, trygghet och lek. För många barn är det också där man har tillgång till rent vatten och mat. När vi investerar i utbildning ger vi fler barn chansen att nå sin fulla potential och risken för att barn utnyttjas minskar.

Även om grundskolan i de flesta länder är gratis, slukar kostnader för transport, skoluniform och material upp till en tredjedel av en fattig familjs inkomst. Vi arbetar för att skolan ska vara avgiftsfri och med gratis skolmaterial. Vi hjälper regeringar att förbättra ländernas läroplan och lärarutbildning. 

Det är också viktigt att höja kvaliteten på undervisningen så att eleverna uppnår målen för lärandet. Inget barn ska diskrimineras. Därför hjälper vi länder att skapa en inkluderande skola där även barn som tidigare diskriminerats, till exempel barn med funktionsnedsättning, har en naturlig plats.

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska. 

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Barnvänliga skolor
  UNICEF har tagit fram en modell för hur en barnvänlig skola bör se ut. Tillsammans med myndigheterna anpassas modellen till varje land. I modellen ingår bland annat att skolorna ska ha rent vatten separata toaletter för flickor och pojkar, och att skolan ska hålla en hög kvalitet på undervisningen och att utsatta barn får extra stöd. Skolgårdarna bör också vara trygga och ha plats för lek och idrott.

 • Mobila skolor följer med barnen
  I länder som Etiopien och Mongoliet där många familjer lever som nomader och flyttar ofta, är det svårt att få till en regelbunden skolgång. Men vi har hittat en smart lösning. Den mobila skolan innebär att klassrummet följer med de elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan. Skolan får komma till barnen i stället. När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med till nästa ställe.

 • Vi har ett unikt inflytande på myndigheter
  Vi för kontinuerlig dialog med ländernas regeringar och försöker få de ansvariga att prioritera utbildning i sina budgetar och slopa skolavgifter. Vi ger också stöd till att förbättra läroplaner, samla in statistik om skolresultat och förhindra att barn hoppar av skolan. 

Senast uppdaterad 2023-11-28

UN0609169
Två flickor studerar på ett utbildningscenter, som stöttas av UNICEF, i Afghanistan. © UNICEF/Karimi

Källhänvisning

Vad säger barnkonventionen?
 1. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
 2. 29.Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.
 3. 30.Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
 4. 31.Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 5. 32.Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.