Rätt till utbildning

Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet, och det ska inte kosta någonting. Men fortfarande står många miljoner barn runt om i världen utanför skolan. År 2021 gick 244 miljoner barn i skolålder inte i skolan (1). De främsta orsakerna är fattigdom och diskriminering.

UNICEF
Rätt till utbildning

Senast uppdaterad 2023-03-28

Varje barn ska ha en plats i ett klassrum

Även om grundskolan i de flesta länder är gratis, slukar kostnader för transport, skoluniform och material upp till en tredjedel av en fattig familjs inkomst. Vi arbetar för att skolan ska vara avgiftsfri och med gratis skolmaterial. Vi hjälper regeringar att förbättra ländernas läroplan och lärarutbildning. 

Det är också viktigt att höja kvaliteten på undervisningen så att eleverna uppnår målen för lärandet. Inget barn ska diskrimineras. Därför hjälper vi länder att skapa en inkluderande skola där även barn som tidigare diskriminerats, till exempel barn med funktionsnedsättning, har en naturlig plats.

UN0609169
Två flickor studerar på ett utbildningscenter, som stöttas av UNICEF, i Afghanistan. © UNICEF/Karimi

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Vi har ett unikt inflytande på myndigheter
  Vi för kontinuerlig dialog med ländernas regeringar och försöker få de ansvariga att prioritera utbildning i sina budgetar och slopa skolavgifter. Vi ger också stöd till att förbättra läroplaner, samla in statistik om skolresultat och förhindra att barn hoppar av skolan. 

 • Barnvänliga skolor
  UNICEF har tagit fram en modell för hur en barnvänlig skola bör se ut. Tillsammans med myndigheterna anpassas modellen till varje land. I modellen ingår bland annat att skolorna ska ha rent vatten separata toaletter för flickor och pojkar, och att skolan ska hålla en hög kvalitet på undervisningen och att utsatta barn får extra stöd. Skolgårdarna bör också vara trygga och ha plats för lek och idrott.

 • Mobila skolor följer med barnen
  I länder som Etiopien och Mongoliet där många familjer lever som nomader och flyttar ofta, är det svårt att få till en regelbunden skolgång. Men vi har hittat en smart lösning. Den mobila skolan innebär att klassrummet följer med de elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan. Skolan får komma till barnen i stället. När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med till nästa ställe.

Källhänvisning

Relaterade artiklar

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

un0535370.jpg
Skolstart

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.

un0359802-1-scaled-e1648652382618.jpg
Skolstart

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder extremt låg och en global utbildningskris stod för dörren. Efter två år av skolstängningar har miljoner barn ännu inte återvänt till skolan. Många av dem riskerar att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. Det visar UNICEFs rapport Are children really learning?

Vad säger barnkonventionen?
 1. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
 2. 29.Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.
 3. 30.Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
 4. 31.Barn har rätt till lek, vila och fritid.
 5. 32.Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.