Skolflicka - Afghanistan 2023

Miljoner flickor

utan utbildning

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Skribent |

Publicerad |

2023 12 07

Uppdaterad |

2023 12 07

Skola minskar risken för barnäktenskap, barnarbete och övergrepp

På många platser i världen är det oerhört tufft att vara flicka. I de flesta länderna är det fler flickor än pojkar som hoppar av skolan. Många hushållssysslor som att laga mat, hämta vatten, ta hand om småsyskon hamnar istället på flickornas lott. Varje år gifts tolv miljoner flickor bort och fyra miljoner riskerar att utsättas för könsstympning. Var tjugonde flicka i åldrarna 15-19 år, hela 13 miljoner, har utsatts för våldtäkt under sin livstid.

I konfliktdrabbade länder är andelen flickor som inte går i skolan dubbelt så hög som i länder som inte är konfliktdrabbade. Som om inte det vore nog så missar dessutom många flickor delar av skolan, eller slutar i förtid, när de får mens och saknar rena, säkra och könsseparerade toaletter på skolan. Allt detta arbetar UNICEF för att förändra.  

Skolflicka - Afghanistan 2023
Farzana, 10 år, bor i Nuristanprovinsen i Afghanistan. Där går 40 procent av barnen i grundskolan, men efter tolvårsålder sjunker närvaron till 14 procent. Hon omges av sina systrar som liksom Farzana får tillgång till utbildning tack vare UNICEF.© UNICEF/UNI482372/Khan

Utbildning som skyddsmekanism 

Vi vet att flickor som går i skolan löper mindre risk att giftas bort som barn, dras in i barnarbete, utsättas för våld och övergrepp. Flickor som går i skolan har dessutom större möjligheter att tjäna pengar och påverka sitt liv och sina möjligheter till en självständig framtid.   

Ett land där flickor drabbas allra hårdast är Afghanistan. Sedan talibanerna återigen tog över makten i landet 2021 har situationen för barn kraftigt försämrats och just nu pågår där en av de värsta barnsrättskriserna i världen. I dagens Afghanistan tvingas flickor sluta skolan när de fyller tolv år. 

Utbildning förändrade Gulabas liv 

En av alla dessa flickor i Afghanistan är nioåriga Gulaba. UNICEF träffade henne första gången i augusti 2022. Bara några månader tidigare hade hon och hennes familj drabbats av en jordbävning. Deras hus kollapsade och hennes syster omkom.  

Innan jordbävningen hade Gulaba aldrig fått gå i skolan. Men så är det inte längre. Ett år efter jordbävningen i Patika och Khost provinserna har UNICEF tillsammans med partners skapat utbildningsmöjligheter för tusentals elever i området. Det är första gången på två decennier. Totalt har vi kunnat ge över 6500 barn möjlighet att gå i skolan, varav över 3500 är flickor.  

Skolflicka i klassrum - Afghanistan 2023
För första gången i sitt liv får nioåriga Gulaba äntligen gå i skolan. Men hon drömmer om att hon och hennes vänner ska få ännu mer hjälp så att de kan få en plats att leka på. Och att de ska få hjälp med skydd från värmen i det tält som är deras skola. © UNICEF/UNI399878/Bidel

För Gulaba har möjligheten att gå i skolan betytt allt.

– Innan jag började skolan visste jag ingenting. Nu när jag går i skolan är jag mycket lycklig, berättar Gulaba.

Omedelbart efter jordbävningen fick barnen i regionen och deras familjer också stöd av ett flertal socialarbetare med att hantera trauman och för att ge psykologiskt stöd. Ett år senare är dessa socialarbetare fortfarande aktiva i sydöstra Afghanistan. De faciliterar 24 barnvänliga platser, identifierar fall som behöver uppföljning och utbildar samhället om frågor som rör barnskydd.

Vad UNICEF gör  

Flickors utbildning stärker både familjers och länders ekonomier och minskar ojämlikhet. Det bidrar till mer stabila, motståndskraftiga samhällen som ger alla individer – inklusive pojkar och män – möjlighet att nå sin fulla potential. 

UNICEF arbetar över hela världen med beslutsfattare, regeringar och samarbetspartner för att öka flickors möjlighet att få utbildning och stärka jämlikheten.  

UNICEF är världsledande inom utveckling av vattenförsörjning, sanitet och hygieninsatser.  Vi arbetar med att öka och sprida kunskap, se till att flickor har tillgång till säkra toaletter på skolan och tillgång till mensskydd. 

Tillsammans kan vi se till att fler flickor får möjligheten att gå i skolan och därigenom få möjligheten att inte bara drömma utan också få se drömmar bli verklighet. Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet som ska omfatta alla barn – även flickor. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska. 

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.