Skola-Pakistan-2023

600 miljoner barn

kan inte läsa en enkel text

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

Skribent |

Publicerad |

2023 08 10

Uppdaterad |

2023 08 31

600 miljoner barn kan inte läsa en enkel text

Antalet barn som går i grundskolan har nästan fördubblats under de senaste 25 åren. Ungefär lika många flickor som pojkar börjar i skolan men fler flickor hoppar av i förtid.

118,5 miljoner flickor världen över står utanför skolan. I konfliktdrabbade länder är andelen flickor som inte går i skolan dubbelt så hög som i länder som inte är konfliktdrabbade. Anledningarna är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning än i flickors. Många flickor missar delar av skolan, eller slutar i förtid, när de får mens och i vissa fall saknar rena, säkra och könsseparerade toaletter på skolan.

UNICEF arbetar med att öka och sprida kunskap om mens, se till att flickor har tillgång till säkra toaletter på skolan och tillgång till mensskydd. Vi stöttar regeringar med att ta fram nationella strategier på området, med fokus på ökad jämlikhet och rättvis tillgång till utbildning. UNICEF utbildar också lärare i genusmedvetna undervisningsmetoder och rensar bort könsstereotypt utbildningsmaterial.

När vi investerar i flickors utbildning förändrar vi samhällen, länder och hela världen. Flickors utbildning stärker ekonomin och minskar ojämlikheten. Det bidrar till stabila, motståndskraftiga samhällen som ger alla individer – inklusive pojkar och män – möjlighet att nå sin fulla potential.

Tolvåriga Roshani Kumari Sada fick en chans att komma tillbaka till skolan

Roshani-skola-Nepal-2023
Roshani Kumari Sada under en lektion på Royal English Boarding School.Foto: © UNICEF/UNI405071/Laxmi-Prasad-Ngakhusi

Tolvåriga Roshani Kumari Sada i södra Nepal är en av tusentals flickor som ingår i programmet Flickors tillgång till utbildning (Girls' Access to Education). Under nio månader får flickorna, som hamnat utanför skolan av olika anledningar, grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna och möjlighet att därefter återgå till det ordinarie formella utbildningssystemet. 

Utbildning är en viktig väg till ett lands utveckling. En utbildad befolkning kan utföra mer kvalificerade jobb och bidra till ekonomisk tillväxt. Utbildade kvinnor gifter sig senare i livet och föder färre barn, som även är friskare. Det är också mycket större chans att deras barn går i skolan. 

Mamma-dotter-skola-nepal2023
Mamma Usha Sada har tagit med sig lunch till Roshanis skola, The Royal English Boarding School i Sabaila kommun i Dhanusha-distriktet på Nepals södra slätter.Foto: © UNICEF/UNI405075/Laxmi-Prasad-Ngakhusi

För många barn är skolan avgörande, inte bara för framtiden utan också här och nu. Skolan kan vara fristad från en våldsam hemmiljö eller ett skydd mot barnäktenskap. För fattiga familjer kan möjligheten att barnet får ett gratis mål mat varje dag vara en viktig drivkraft till  att skicka iväg både flickor och pojkar till skolan.

Raju Nayak arbetar med programmet Flickors tillgång till utbildning och följer upp och vägleder flickorna efter avslutat program för att säkerställa att de stannar i skolan.

– Utan det här finns det en stor risk att studenterna och deras familjer faller tillbaka i gamla spår och till och med hoppar av, säger Raju.

Skolkämpe - Nepal 2023
Raju NayakFoto: © UNICEF/UNI405094/Laxmi-Prasad-Ngakhusi

UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Utan skola riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom – och de som drabbas värst är de redan utsatta. För att inte en hel generations framtidsutsikter ska gå förlorade krävs att barns rätt till utbildning prioriteras nu.

Exempel på hur UNICEF arbetar med barns rätt till utbildning:

  • Vi ser till att få bort alla tänkbara hinder för barn att gå i skolan genom att bekämpa diskriminering och få bort avgifter och indirekta kostnader för exempelvis skolmaterial och skoluniform. 

  • Vi ökar kvaliteten på undervisningen genom förbättrad lärarutbildning, pedagogiska undervisningsmetoder, bättre metoder att mäta lärande och elevråd för barns inflytande. 

  • Vi utvecklar innovativa metoder för flerspråkig undervisning och utbildning på distans. 

  • Vi bygger ut informell utbildning och flexibel skolgång för barn på flykt och barn som arbetar och bygger ut praktisk yrkesutbildning för ungdomar.

  • I katastrofer bygger vi tillfälliga skolor och vanliga skolor som fungerar, vi förser skolor med undervisningsmaterial och vi avlönar volontärer som arbetar med att undervisa. 

  • Vi ökar tillgången till förskola genom att utbilda förskollärare, bygga och utrusta förskolor och hjälpa regeringar att bygga ett bra nationellt system för förskolan.  

  • Vi bygger ut vattensystem och toaletter på skolor (för både flickor och pojkar) och bidrar till undervisning i hygien.

Under 2022 nådde UNICEF närmare 38 miljoner barn som stod utanför skolan med utbildning, av dem befann sig 18,6 miljoner barn i flyktingläger. Drygt 28 miljoner barn fick skolmaterial, av dem befann sig 3,8 miljoner i flyktingläger. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.