Stöd arbetet för alla barn

Det finns flera sätt att stödja vårt arbete, välj det sätt som passar dig bäst.

Hjälp barn varje dag

Ge från 100 kr varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.

Bli Världsförälder

Redan Världsförälder? Tre tips här

Presenter som räddar barns liv

Köp produkter som skickas direkt till de barn som behöver dem mest.

Handla i gåvoshopen

Så funkar gåvoshopen

Ge en gåva

Ge pengar som går direkt till allt från långsiktigt arbete till katastrofinsatser.

Ge pengar

...som minnesgåva
gratulationsgåva
eller läs om att testamentera till UNICEFs arbete

Företag?

Få gåvobevis att ge till kunder, anställda eller partners.

Ge en gåva

Hos unicefbutiken.se hittar du bland annat huv­tröjor och skolmaterial med mera. 20 procent av intäkterna går direkt till UNICEF.

Swisha

till 902 00 17

PlusGiro

90 20 01-7

Bankgiro

902-0017

Ge en gåva till ett projekt

Så används pengarna

UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från regeringar och privata givare runt om i världen.

Hela 84 procent går direkt till verk­sam­heten. Största delen går till barns över­levnad och utveckling världen över. Vi kämpar också för barns skydd, skol­gång och jäm­ställd­het. I dia­grammet kan du se hur pengarna för­delades.

Under 2019 gick 84 procent av UNICEF Sveriges intäkter till arbete för barn runt om i världen. Våra in­sam­lings­kost­nader upp­gick till 14 procent och ad­mi­nis­tra­tions­kost­na­derna till 2 procent.

UNICEF Sverige har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Eftersom vi inte får något ekonomiskt stöd från FN är arbetet för barnen helt beroende av bidrag från privatpersoner, företag och regeringar.