Ren och trygg miljö

Alla barn har rätt att leva i en trygg, hälsosam och hållbar miljö. Alla barn, inklusive tonåringar, har rätt till rent vatten, sanitet och bra hygienrutiner och att bo i en ren och miljömässigt hållbar omgivning. Trots det bor många miljoner barn i miljöer med gifter, skadliga utsläpp och andra faror. Detta beror t.ex. på klimatförändringar, oplanerad urbanisering och dålig luft. 4,5 miljarder människor saknar tillgång till en godtagbar toalett och över 2 miljarder saknar rent vatten. 300 miljoner barn bor i områden där luftföroreningarna överskrider gränsvärdena.

UNICEF
Ren och trygg miljö

Vi ger oss inte förrän alla barn kan dricka rent vatten

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Förorenat vatten leder till sjukdomar som snabbt blir livshotande för barn. Men det här går att lösa med enkla och effektiva metoder.

UNICEF anlitas som vattenexperter och utvecklar tillsammans med regeringar strategier för att fler ska få tillgång till rent vatten. Med lokala partners reparerar vi pumpar, borrar brunnar och bygger nya vatten och avloppssystem. Vi bygger toaletter på skolor, vårdcentraler och i flyktingläger.

Vi sprider också kunskap om vikten av handtvätt och god hygien. Alla barn ska kunna dricka rent vatten, gå på en toalett och tvätta sig med tvål, både hemma och i skolan.

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Vatten och sanitet går hand i hand
  I våra program för vatten och sanitet på landsbygden ingår att det ska finnas en vattenpump både mitt i byn och vid skolan. Det är också viktigt att alla familjer gräver en egen latrin, och utbildas om hygien och handtvätt. I städernas slumområden stödjer vi myndigheterna i att bygga ut avlopps- och vattensystem.

 • Lokalbefolkningen tar ansvaret
  För att vårt arbete ska bli hållbart utbildar vi alltid en pumpreparatör och ett vattenråd i den by där vi installerar en ny pump. De tar därmed över ansvaret för skötsel av pumpen och sprider kunskap om hur vattnet bör hanteras. Tillgången till vatten gynnar framför allt kvinnor och flickor då de slipper lägga flera timmar om dagen på att hämta vatten. 

 • Barnen lär sig genom skolan
  Vi arbetar för att alla skolor ska ha rent vatten och separata toaletter för flickor och pojkar. Samtidigt får eleverna lära sig om hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål. Barnen blir friskare och kan bättre tillgodogöra sig undervisningen. De tar även med sig kunskapen hem till familjen, vilket sprider kunskapen till fler.

 • Klimatförändringarna: öka kunskapen om och involvera barn i arbetet mot klimatförändringarna genom t.ex. lokala initiativ.

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 2. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.