Bild ur spelet Violence Of Reality

Gör allt våld mot barn straffbart

Skriv under UNICEF Sveriges krav:

Vill du få information om hur UNICEF arbetar för barns rättigheter?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!