Ekonomi

Under 2022 gick 91 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn i världen över. Runt 1070 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer och drygt 31 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

Pojke med UNICEF leverans - Afghanistan 2023

1 213 000 000 SEK

Så mycket pengar samlade vi in under 2022. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Catherine Russell

De mest utsatta barnen får hjälp först.

Catherine Russell Executive Director, UNICEF

Fördelningsfaktorer:

  1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.

  2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.

  3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad hände med din 100 lapp?

**Fördelningen baseras på 2022 års resultat.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från privatpersoner och företag.

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är månadsgivare, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Årsredovisning - framsida

UNICEF Sverige 2022

Årsredovisning med verksamhetsberättelse UNICEF Sverige 2022. Utgiven 2023.

| 3MB

Läs våra tidigare rapporter

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

Svensk insamlingskontroll hel logotype

Svensk Insamlingskontroll

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ändamålet och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2022 gick 91 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

giva sverige (1)

Giva Sverige

Giva Sverige är en branschorganisation som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlingsverksamhet. Giva Sverige har tagit fram en kvalitetskod och har styrande riktlinjer för insamling som alla medlemsorganisationer är skyldiga att följa.

Pernilla Baralt  Foto Dahlstrand.JPG

Löner och arvoden

UNICEF Sveriges styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen är 115 500 kronor per månad. Styrelsens ordförande och ledamöter arbetar ideellt för UNICEF Sverige och får ingen ersättning för sitt arbete.

Relaterade artiklar

Barn-myanmar-2021

Under 2022 samlade UNICEF Sverige in en rekordstor summa pengar, 1,2 miljarder kronor. Av det går hela 91 procent oavkortat till UNICEFs insatser för barn runt om i världen. Men, hur går det till när de insamlade pengarna omvandlas till akut nödhjälp och insatser som bygger en långsiktig förändring? Och hur stor del går till löner och administration? Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare, svarar på frågor om vad som händer med pengarna som samlas in till UNICEF.