Ge barn i Nepal möjligheten att gå i skola

I Nepal står hundratusentals barn utanför skolan och de som fortfarande går i skolan inte lär sig tillräckligt. UNICEF arbetar för att ge barn i Nepal den utbildning de har rätt till. Var med och kämpa för deras rätt att nå sin fulla potential.

Elever - Nepal - 2022

Ge som:

Dina 400 kr kan räcka till 24 skrivböcker, 20 blyertspennor och 4 ryggsäckar som hjälper barn kunna gå i skolan. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och förändrar barns liv.

Nepal har gjort stora framsteg inom utbildning de senaste åren, men trots det är det fortfarande många barn och unga som inte lär sig tillräckligt, hoppar av skolan i förtid, eller står helt utanför. Barn som inte pratar det officiella språket Nepali, bor på landsbygden eller i Nepals allra fattigaste områden är särskilt utsatta.  

UNICEF finns på plats och arbetar för att förändra situationen för barnen i Nepal. Tillsammans med regeringen och våra partner arbetar vi för att skapa hållbara förändringar i barns liv. Vi ger flickor som hoppat av skolan tillgång till informell utbildning, ökar kvaliteten och tillgången till förskola, arbetar mot diskriminering samt utbildar lärare och skolpersonal om barns rättigheter och pedagogik. 

Med ditt stöd kan fler barn få möjlighet att se sina drömmar bli verklighet. Din gåva behövs nu.    

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.