UNICEFFöretag
Barnrättsprinciperna

BARN ÄR ALLAS BUSINESS

Hur påverkas barns rättigheter av ditt företags verksamhet? Barns rättigheter i relation till företag förknippas ofta med barnarbete. Men företag påverkar barn på många fler sätt – direkt eller indirekt.

Att främja barns rättigheter i sin verksamhet är att investera i en välutbildad och frisk befolkning, där dagens barn också är framtidens ledare, medarbetare och konsumenter.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

UNICEF HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT KOMMA IGÅNG

UNICEF är er rätta partner för att sätta ett barnrättsperspektiv på er affärsverksamhet. Vi arbetar på uppdrag av FN för barns rättigheter och finns på plats i 190 länder. Vi kan bidra med vår expertis på alla nivåer – både på huvudkontoret och i varje steg i hela leverantörsledet.

punkt-1 109 unicef icon meeting cyan 516b8f18f2fb610d 79797efbd41d4f74 fac7f2372770aa57 e228a2e319766bcf copy
Rådgivning och support

UNICEF är ert företags stöd och bollplank i förändringsprocessen.

Vi granskar och ger feedback på företagets policy- och styrdokument, för att säkerställa att de följer barnrättsprinciperna och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

punkt-2 78 unicef icon training cyan 1b02ce10c5e78a01 3bb79db3e6362984 dff935326e3bc7c0 d08d8856a48881ad copy
Verktyg och utbildning

Med hjälp av UNICEFs verktyg kan ditt företag utföra en barnrättsanalys grundad på barnrättsprinciperna.

Vi håller i utbildningar och workshops för era anställda i hur företagets verksamhet påverkar barns rättigheter.

punkt-3 73 unicef icon regional office cyan 3a9cd4e3bdf8883d 6767e4a465ebfa12 f6ae50bc6a9753e5 70ae0700d22da09a 995c7f6f66508eaf copy
Global och lokal branschexpertis

Vi ger er tillgång till internationella nätverk för kunskapsutbyte på branschnivå.

UNICEF har globala program och arbetar på plats tillsammans med ert företag för att utveckla bra arbetsförhållanden i produktionen och i hela leverantörskedjan.

un0498790.jpg

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter? Välkommen att kontakta Lulu Li, Barnrättsrådgivare Företag.

BARNRÄTTSPRINCIPERNA FÖR FÖRETAG

Barnrättsprinciperna för företag (Children's Rights and Business Principles) är ett internationellt ramverk som hjälper företag att förstå och ta ansvar för sin påverkan på barn. Använd principerna som vägledning och upptäck nya möjligheter att aktivt stödja barns rättigheter.

1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.

2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.

3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.

4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.

5. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.

6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.

7. Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.

8. Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.

9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer.

10. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

SÅ ARBETAR DU MED ER BARNRÄTTSANALYS

Som stöd i processen har UNICEF tagit fram en verktygslåda med information, checklistor och tips.

a child rights lens to just transitions - omslag

Här kan du läsa sammanställningen från det rundabordssamtal där tretton nordiska företag deltog med syfte att belysa och bättre förstå behovet av att integrera barnrättsperspektivet i sin klimatagenda.

framsida barnrattsprinciperna-jpg 1bbc310b1b12ee39

Ett ramverk som genom tio principer förklarar hur företag påverkar barns rättigheter både direkt och indirekt i sin verksamhet.

workbook e4c6e2906ed33661

En handbok med ett ramverk för hur ni kan integrera arbetet för att respektera och stödja barns rättigheter på arbetsplatsen, på marknadsplatsen och i samhället.

policies-and-codes 21cf7dd62b956863

En guide för hur ni kan integrera Barnrättsprinciperna i policydokument och uppförandekoder.

impact-assesment 211b634fc196cc54

En guide för hur ni gör en riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka barns rättigheter, samt hur ni kan mäta era insatser och identifiera förbättringsåtgärder.

framsida stakeholder-jpg 36a09a2a20c08f6c

En guide till att prata med och om barn som en del av en intressentdialog.

reporting 8f8071d6783ac464

En guide för hur ni kan rapportera och kommunicera hur ert företag arbetar med barns rättigheter.

un0498790.jpg

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter? Välkommen att kontakta Lulu Li, Barnrättsrådgivare Företag.

Relaterade artiklar

CRBP_08-575x382.jpg
Sverige

I veckan möttes över 80 företrädare för multinationella företag på Norra Latin i Stockholm för att se på sin verksamhet med barns ögon.

UNICEFAppScreensConcept-575x431.png
Sverige

En ny undersökning visar att två av tre småbarnsföräldrar upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Enligt barnrättsprinciperna, framtagna av UNICEF tillsammans med FN:s Global Compact och Rädda Barnen, ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Hur kan man säkerställa att företag inte kränker barns rättigheter? Varför bör företag ta hänsyn till barns rättigheter i marknadsföringen? De är ett par av de frågor som företrädare för över hundra företag runt om i landet har diskuterat i samband med UNICEFs landsomfattande utbildningssatsning.