UNICEFFöretag
Barnrättsprinciperna

BARN ÄR ALLAS BUSINESS

Hur påverkas barns rättigheter av ditt företags verksamhet? Barns rättigheter i relation till företag förknippas ofta med barnarbete. Men företag påverkar barn på många fler sätt – direkt eller indirekt.

Att främja barns rättigheter i sin verksamhet är att investera i en välutbildad och frisk befolkning, där dagens barn också är framtidens ledare, medarbetare och konsumenter.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

UNICEF HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT KOMMA IGÅNG

UNICEF är er rätta partner för att sätta ett barnrättsperspektiv på er affärsverksamhet. Vi arbetar på uppdrag av FN för barns rättigheter och finns på plats i 190 länder. Vi kan bidra med vår expertis på alla nivåer – både på huvudkontoret och i varje steg i hela leverantörsledet.

un0498790.jpg

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter?

Välkommen att kontakta Lulu Li, Barnrättsrådgivare Företag.

BARNRÄTTSPRINCIPERNA FÖR FÖRETAG

Barnrättsprinciperna för företag (Children's Rights and Business Principles) är ett internationellt ramverk som hjälper företag att förstå och ta ansvar för sin påverkan på barn. Använd principerna som vägledning och upptäck nya möjligheter att aktivt stödja barns rättigheter.

1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.

2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.

3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.

4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.

5. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.

6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.

7. Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.

8. Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.

9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer.

10. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

SÅ ARBETAR DU MED ER BARNRÄTTSANALYS

Som stöd i processen har UNICEF tagit fram en verktygslåda med information, checklistor och tips.

un0498790.jpg

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ert arbete för barns rättigheter?

Välkommen att kontakta Lulu Li, Barnrättsrådgivare Företag.

Relaterade artiklar

CRBP_08-575x382.jpg
Sverige

I veckan möttes över 80 företrädare för multinationella företag på Norra Latin i Stockholm för att se på sin verksamhet med barns ögon.

UNICEFAppScreensConcept-575x431.png
Sverige

En ny undersökning visar att två av tre småbarnsföräldrar upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Enligt barnrättsprinciperna, framtagna av UNICEF tillsammans med FN:s Global Compact och Rädda Barnen, ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Hur kan man säkerställa att företag inte kränker barns rättigheter? Varför bör företag ta hänsyn till barns rättigheter i marknadsföringen? De är ett par av de frågor som företrädare för över hundra företag runt om i landet har diskuterat i samband med UNICEFs landsomfattande utbildningssatsning.