Spotify och UNICEF samarbetar för att främja barn och ungas psykiska hälsa och välmående

I oktober 2022 gick Spotify och UNICEF samman i ett treårigt partnerskap för att främja psykisk hälsa och välmående hos barn och unga, inklusive barn på flykt, och deras vårdnadshavare. Spotify ger också ett ekonomiskt bidrag till UNICEFs arbete för barns psykiska hälsa.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Spotify och UNICEF samarbetar för att främja barn och ungas psykiska hälsa och välmående
Pojke spelar gitarr i Ukraina
En 15-årig pojke från Ukraina spelar på sin gitarr i sin sjukhussäng. Han skadades när bilen han och hans familj färdades i körde över en landmina. Han hoppas en dag kunna återvända till sitt hem och återta kontakten med sitt band och musiken han älskar.Foto: © UNICEF/UN0612755/Moskaliuk

En god psykisk hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att barn ska utvecklas till sin fulla potential, kunna leva ett gott liv och ha en bra framtid. En av sju tonåringar globalt mår psykiskt dåligt. Hälften av alla psykiska besvär utvecklas före 14 års ålder och 75 procent i 20-årsåldern.

Spotifys plattform, räckvidd och expertis kring innehåll i kombination med UNICEFs kunskap om psykisk hälsa, globala räckvidd och erfarenhet av samarbeten gör detta partnerskap så starkt. Tillsammans strävar vi efter att ha en betydande inverkan på barn och ungas psykiska mående. 

Som en del av samarbetet lanserar Spotify och UNICEF hubben Our Minds Matter på Spotify som innehåller en kombination av musik och ljudmaterial framtaget och anpassat för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Syftet är att i ett första skede nå unga som drabbats av kriget i Ukraina. 

Inledningsvis erbjuds materialet kostnadsfritt på ukrainska, polska och engelska i ett urval europeiska och engelsktalande länder. Delar av innehållet kommer att tillgängliggöras i Sverige. 

Bland materialet finns UNICEFs podcastserie On My Mind som är framtagen av experter på psykisk hälsa tillsammans med unga från Ukraina och Polen, för att säkerställa att det uppfyller de behov som unga upplever. Podcasten tar bland annat upp ämnen som att hantera stress och rädsla, hur du pratar med din familj om traumatiska upplevelser och oro, och när och hur du ska söka professionell hjälp.

För barn på flykt är ankomsten till en fysiskt säker plats bara början på en lång resa. När de väl lämnat kriget och våldet bakom sig behöver de och deras familjer få möjlighet att bygga upp sin psykiska hälsa efter de svåra upplevelser de gått igenom. Det digitala innehållet på Spotifys plattform är utformat för att komplettera UNICEFs programarbete offline, genom att öka medvetenheten och minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Trots en växande medvetenhet om konsekvenserna av psykisk ohälsa för det enskilda barnet, såväl som de ekonomiska konsekvenserna för samhället, kvarstår stora investeringsbehov för åtgärder och program som främjar psykisk hälsa. Partnerskapet mellan Spotify och UNICEF syftar till att, så långt det är möjligt, överbrygga gapet.

Spotify blir också en del av The Global Coalition for Youth Mental Wellbeing, en koalition som grundades av UNICEF med stöd av Z Zurich Foundation. Koalitionens arbete ska mobilisera offentliga och privata investeringar och åtgärder för att främja ungas psykiska välbefinnande.

Barn och ungdomar är vår framtid, vi måste investera i stöd för psykisk hälsa, särskilt för de som flytt från sina hem. Gör vi inte dessa investeringar nu så riskerar barn och unga att bli sårbara och inte nå sin fulla potential. Företag spelar en avgörande roll för att öka medvetenheten och driva på investeringar och åtgärder. Tack, Spotify, för att ni visar globalt ledarskap inom psykisk hälsa, jag uppmuntrar andra att följa ert exempel.

Carla Haddad Mardini, Director of UNICEF’s Private Fundraising and Partnerships

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Referenser:
Ref: Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange (GHDx)
Ref: Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. (2005). Livstidsprevalens och åldersfördelningar av DSM-IV-störningar i replikeringen av National Comorbidity Survey. Arkiv för allmän psykiatri, 62 (6) s. 593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593.

Senast uppdaterad den 4 juli 2023.

spotify-unicef-400x400