Niger

Niger är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UN036460_barnäktenskap-575x383.jpg
Afrika

Om inget förändras kommer det ta över hundra år innan barnäktenskap utrotas i Väst- och Centralafrika, varnar UNICEF. Den skadliga sedvänjan drabbar inte bara miljontals flickor, utan skadar hela regionens utveckling.

ROA150108402-575x383.jpg
Syrien

UNICEF vädjar nu om 25 miljarder kronor – den största summan någonsin – för att nå 62 miljoner barn som hotas av ett växande antal humanitära kriser runtom i världen. Det är en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med förra året.

UNI146416-575x383.jpg
Barnadödlighet

När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Det är ett exempel på hur barn fortfarande tillåts halka efter, trots de stora framsteg som görs på många håll. Nu behövs ett större fokus på klyftorna, slår UNICEF fast i en ny rapport.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Över 3000 smittade och 68 dödsfall i kolera rapporteras från Niger. Kolerautbrotten lägger sten på börda i hela Sahelområdet, som redan slåss mot en pågående hungerkatastrof. Dessutom har konflikterna i norra Mali lett till stora flyktingströmmar och påfrestningar för värdsamhällen i Niger.

En flicka i Niger tvättar händerna
Niger

I Niger lever många utan tillgång till rent vatten och saknar toaletter. Bakterier sprids, barn blir undernärda och många dör av diarré, kolera och andra sjukdomar. Vi finns på plats och borrar brunnar, bygger toaletter och sprider kunskap.

Unicef Logo Swedish
Niger

Matkrisen i det västafrikanska Sahel-området slår hårdast mot Nigers befolkning. Enligt den senaste nationella undersökningen, från juni 2010, beräknas över 1,6 miljoner barn under fem år vara undernärda. Av dem behöver omkring 384 000 barn akut vård. UNICEF arbetar med full styrka för att förhindra och bota undernäringen.

Unicef Logo Swedish
Niger

Undernäringen har ökat kraftigt i Niger det senaste året. Nära hälften av befolkningen, över 7 miljoner människor, lider nu av matbrist. Situationen för barnen är alarmerande. UNICEFs hjälpinsatser når redan hundratusentals barn och mammor, men mer hjälp kommer att behövas under de närmsta månaderna.

Unicef Logo Swedish
Niger

I regionen Niamey i västra Niger har tio byar gått sammanför att gemensamt sluta att praktisera kvinnlig könsstympning, eftersom denhotar många flickors och kvinnors liv. Byarna hade en offentlig ceremoni föratt fira beslutet, och samtidigt uppmanade de grannområden att sluta med könsstympningen.

Unicef Logo Swedish
Polio

I slutet av februari inleddes en omfattande vaccinationskampanj motpolio i åtta västafrikanska länder: Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire,Ghana, Mali, Niger, Nigeria och Togo.

Unicef Logo Swedish
Afrika

En kvinna i något av världens fattigaste länder löper 300 gånger större risk att dö under graviditet eller förlossning än en kvinna i ett rikt land. Likaså är risken för att hennes barn inte överlever sin allra första månad 14 gånger större jämfört med barn i höginkomstländer. Det visar UNICEFs årliga rapport The State of the World’s Children.

Unicef Logo Swedish
Polio

För första gången på tre år har antalet poliodrabbade länder minskat. Niger och Egypten som kämpat för att utrota ett envist inhemskt poliovirus, har nu inte haft några nya fall under de senaste 12 månaderna. Med ett nytt mer effektivt vaccin är nu en global seger över sjukdomen äntligen i sikte.

Unicef Logo Swedish
Niger

Tack vare en massiv insats i Niger räddades många barn under den stora matkrisen tidigare i år. Men en undersökning som UNICEF har tagit fram tillsammans med landets regering, visar att undernäringen bland barnen fortfarande är oacceptabelt hög. Långsiktig planering krävs för att få bukt med problemet.

Unicef Logo Swedish
Niger

Niger UNICEF arbetar intensivt med att hjälpa undernärda barn och deras familjer i Niger. Hittills har UNICEF distribuerat bland annat 41 ton extra näringsriktig mjölk och 6,7 ton näringsriktig mat.

Unicef Logo Swedish
Niger

Trots att UNICEF och andra organisationer varnade för matbrist redan i våras har man inte fått tillräckligt med resurser för att lösa situationen. 800 000 barn är i behov av akut hjälp.

Unicef Logo Swedish
Niger

Bristen på mat lamslår Niger. 800 000 barn lider av undernäring. Landet behöver nu akut hjälp, men även ett mer långsiktigt stöd för att undvika att osäkerheten kring maten blir konstant.