Kolera

Små barn är känsliga för och riskerar att dö i diarrésjukdom, såsom kolera. Kolera sprids genom orent vatten. UNICEF arbetar för barns tillgång till rent vatten för att minska spridningen.

Unicef Logo Swedish
Kolera

I tisdags levererades nästan en miljon doser koleravaccin till staden Beira i Moçambique. Så fort vaccinet fanns på plats påbörjade UNICEF en vaccinationskampanj för att skydda barnen som drabbats av cyklonen Idai.

UN069104-575x384.jpg
Bangladesh

En enorm vaccinationskampanj mot kolera startade idag nära Cox’s Bazar i Bangladesh, för att skydda de hundratusentals rohingyer som flytt från Burma. Kampanjen som stöds av UNICEF är den näst största någonsin.

UN078078-575x383.jpg
Kolera

Kolerautbrottet i det konfliktdrabbade Jemen är det värsta i världen. Men tack vare enorma insatser från lokala hjältar och organisationer som UNICEF har antalet nya fall som rapporteras sjunkit med en tredjedel sedan juni.

UN065871-575x391.jpg
Jemen

Över 200 000 människor i Jemen har blivit drabbade av kolera. På bara två månader har sjukdomen spridit sig i stora delar av landet. Mer än 1 300 människor har dött, varav en fjärdedel av dem var barn. I helgen gick UNICEFs högsta chef Anthony Lake ut och varnade för det värsta kolerautbrottet i världen.

Jemen-kolerautbrott-170602-575x383.jpg
Kolera

Under de senaste tre dagarna har fler än 10 000 fall av kolera rapporterats i Jemen. Varje dag söker mer än 1 000 barn vård för akuta diarréer – något som kan leda till döden genom uttorkning. UNICEF har skickat över 40 ton livräddande produkter som medicin och vätskeersättning för att rädda liv och bekämpa utbrottet.

UNI185505-575x384.jpg
Kolera

Fler än 700 kolerafall har rapporterats i städerna Juba och Bor i Sydsudan hittills, vilket har resulterat i 32 dödsfall, där en av fem är barn, rapporterar UNICEF. För att förhindra att sjukdomen sprids vidare finns UNICEF på plats och utbildar barn och lärare i hela landet.

©-UNICEFNYHQ2015-1107Panday-575x383.jpg
Mässling

I jordbävningens spår hotas barnen av farliga sjukdomar som kolera, mässling och diarrésjukdomar. UNICEF lanserar nu en stor vaccinationskampanj för att skydda mer än en halv miljon utsatta barn mot mässling.

©-UNICEFNYHQ2015-0048van-de-Merwe-575x382.jpg
Kolera

Ett utbrott av kolera har bekräftats i de södra delarna av Malawi där många människor på flykt från översvämningar har samlats i läger. I grannlandet Moçambique har också många fall upptäckts. UNICEF är på plats och kämpar för att stoppa spridningen.

UN02212-575x383.jpg
Sydsudan

Konflikten i Sydsudan har blivit en katastrof för landets barn, och läget blir värre och värre. UNICEF varnar nu för att hundratusentals barn i landets tre mest konfliktdrabbade områden riskerar att dö om inget förändras.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Över 3000 smittade och 68 dödsfall i kolera rapporteras från Niger. Kolerautbrotten lägger sten på börda i hela Sahelområdet, som redan slåss mot en pågående hungerkatastrof. Dessutom har konflikterna i norra Mali lett till stora flyktingströmmar och påfrestningar för värdsamhällen i Niger.

Unicef Logo Swedish
Tchad

Tack vare bättre hygien och ökad tillgång till rent dricksvatten minskar antalet barn som drabbas av polio och kolera på landsbygden i Tchad. Med stöd från UNICEF får allt fler samhällen renare vatten och bättre levnadsvillkor.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Antalet kolerafall ökar i södra Somalia och utgör ett dödligt hot för redan undernärda barn. UNICEF och WHO trappar nu upp insatserna på bred front för att förhindra spridningen.

Unicef Logo Swedish
Haiti

Ett år efter jordbävningen är det största hotet mot barns överlevnad i Haiti att bli smittad av kolera. UNICEF finns på plats och förbättrar saniteten, distribuerar rent vatten och sprider livsviktig information om sjukdomen.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Varje dag dör cirka 5 000 barn av brist på hygien, rent vatten och toaletter. Enligt den svenska regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd är vatten och sanitet högsta prioritet. Trots det minskar detta bistånd. Att öka tillgången till vatten och toaletter är avgörande för att uppnå millenniemålen och vi vill se att det svenska biståndet dubblas, skriver UNICEF Sverige med flera i en debattartikel i Göteborgs-Posten idag.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Allt fler kolerapatienter trängs på sjukhusen i Haiti och för att få stopp på epidemin görs nu en extra förebyggande satsning. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer har UNICEF startat en bred informationskampanj som ska nå minst 80 procent av den totala befolkningen med kunskap om hur man bäst undviker att bli smittad.