Default hero image

Kolera hotar barns

liv i Somalia

Antalet kolerafall ökar i södra Somalia och utgör ett dödligt hot för redan undernärda barn. UNICEF och WHO trappar nu upp insatserna på bred front för att förhindra spridningen.

Skribent |

Publicerad |

2011 08 19

Uppdaterad |

2011 08 19

Kolera hotar barns liv i Somalia

Koleran frodas under dåliga förhållanden

Det är främst barn under fem års ålder som drabbas av den extremt smittsamma sjukdomen kolera som ger vattentunna diarréer. Koleran frodas när det råder dåliga sanitära förhållanden, brist på rent vatten och människor tvingas bo tätt inpå varandra. När människor dessutom är undernärda får koleran ännu lättare fäste och dödstalen växer. Även andra vattenburna sjukdomar som ger diarréer kan under sådana förhållanden utgöra ett dödligt hot, särskilt för små barn.

I flera regioner i södra Somalia har antalet fall med akuta diarréer ökat dramatiskt under de sista månaderna. I huvudstaden Mogadishu ökar antalet bekräftade fall av kolera. För närvarande bedöms dock de olika fallen av kolera att vara under kontroll.

Bristen på rent vatten förödande

FN-organen arbetar nu för att spåra upp nya kolerautbrott i de nya bosättningar – överfulla med internflyktingar – som har vuxit upp i Mogadishu på senare tid. Behovet av fler mobila kliniker, som kan ge alla dessa människor hälsovård, är mycket stort.

Det senaste stora kolerautbrottet i Somalia var 2007, då 67 000 fall rapporterades. På senare år har man kunnat förhindra allvarliga utbrott i Mogadishu genom att klorera dricksvatten och förbättra de sanitära förhållandena. Men situationen är nu åter kritisk, med hundratusentals internflyktingar och en akut brist på rent vatten.

— Inget barn ska behöva dö av diarré. Ändå är det den tragiska verkligheten för många somaliska barn som är allvarligt undernärda. Det är en dödlig kombination, säger Rozanne Chorlton, chef för UNICEF i Somalia.

— För att rädda barns liv ser vi till att rent vatten, sanitet och hygien samt grundläggande hälsovård är integrerad i hela vår katastrofinsats.

UNICEF och WHO trappar upp insatserna

UNICEF och WHO har försett 13 sjukhus med medicinsk utrustning och vätskeersättning för behandling mot kolera. Ytterligare utrustning och medicin, som gör det möjligt att behandla 100 000 kolerafall, kommer till de södra delarna av Somalia inom kort.

UNICEF distribuerar också just nu vattenreningsutrustning som räcker till 48 000 familjer. Det rör sig till exempel om klorin, vattenreningstabletter och tvål. 217 vattenkällor har renats med klorin och nära 500 000 internflyktingar i Mogadishu får varje dag rent vatten via 58 vattenstationer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.