Flicka - guatemala 2024

Barnadödligheten i världen

har halverats sedan år 2000

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Skribent |

Publicerad |

2024 03 13

Uppdaterad |

2024 03 14

Var sjätte sekund dör ett barn i världen

En rapport från UNICEF visar att 4,9 miljoner barn under 2022 dog innan de hann fylla fem år. Det innebär ett barn var sjätte sekund. De flesta dog av orsaker som hade kunnat förhindras. 

Samtidigt visar rapporten att barnadödligheten i världen är lägre än någonsin tidigare uppmätt. Sedan år 2000 har barnadödligheten halverats vilket innebär att 5 miljoner fler barn överlever varje år.  

Flera låginkomstländer har minskat barnadödligheten i ännu snabbare takt vilket visar hur stora framsteg som kan göras när det satsas på sjukvård generellt och i synnehet på barna- och mödravård. Rapporten visar att i exempelvis Kambodja, Malawi, Mongoliet och Rwanda har barnadödligheten minskat med över 75 procent sedan år 2000.  

Nästan hälften av de 4,9 miljoner barn under fem år som dog 2022 gjorde det under den första månaden i livet, då ett barns liv är som allra mest skört och sårbart. De flesta dog av komplikationer vid förlossningen eller att de föddes för tidigt och inte fick den vård som de behövde. De barn som överlevde den första månaden men ändå dog gjorde det framförallt av sjukdomar som malaria, lunginflammation och diarré.  

Barn har inte samma chans att överleva 

Barns chans att överleva hänger mycket på var de föds. Mer än hälften, 57 procent, av de barn som dog innan de fyllde fem gjorde det i Afrika söder om Sahara. Barn som föds i länder med högst barnadödlighet har 80 gånger så stor risk att dö än barn som föds i länder med låg barnadödlighet.  

UNICEF vaccinerar varje år nästan hälften av världens barn, behandlar miljoner barn mot undernäring och förbättrar mödra- och barnhälsovården nationellt och lokalt i de allra fattigaste länderna.  

Pernilla Baralt - Pakistan 2022

Vi vet att det går att rädda miljoner barns liv om vi bara prioriterar barns hälsa och den här rapporten förstärker bevisen för det. Att satsa på barn ger effekt här och nu och långt in i framtiden.

– Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

UNICEF uppmanar världens länder att skala upp de insatser som bevisligen har störst effekt för att minska barnadödligheten, som:  

  • Utbildade barnmorskor 

  • Bra vård för sjuka och för tidigt födda barn 

  • Mödra- och barnhälsovård under de mest kritiska perioderna 

  • Rutinvaccinationer mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna 

Dessa effektiva åtgärder måste bli tillgängliga och självklara för alla barn i varje samhälle. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Barn med psykolog - Ukraina 2022
Sverige

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprids snabbt. Barn kan få veta via äldre syskon, kompisar eller sociala medier – innan vi vuxna ens hunnit reagera. Detta kan skrämma och skapa oro hos barnet, eller väcka nyfikenhet. Du som vuxen kan hjälpa barnet att förstå och sätta saker i perspektiv.