Flicka - guatemala 2024

Barnadödligheten i världen

har halverats sedan år 2000

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Skribent |

Publicerad |

2024 03 13

Uppdaterad |

2024 03 14

Var sjätte sekund dör ett barn i världen

En rapport från UNICEF visar att 4,9 miljoner barn under 2022 dog innan de hann fylla fem år. Det innebär ett barn var sjätte sekund. De flesta dog av orsaker som hade kunnat förhindras. 

Samtidigt visar rapporten att barnadödligheten i världen är lägre än någonsin tidigare uppmätt. Sedan år 2000 har barnadödligheten halverats vilket innebär att 5 miljoner fler barn överlever varje år.  

Flera låginkomstländer har minskat barnadödligheten i ännu snabbare takt vilket visar hur stora framsteg som kan göras när det satsas på sjukvård generellt och i synnehet på barna- och mödravård. Rapporten visar att i exempelvis Kambodja, Malawi, Mongoliet och Rwanda har barnadödligheten minskat med över 75 procent sedan år 2000.  

Nästan hälften av de 4,9 miljoner barn under fem år som dog 2022 gjorde det under den första månaden i livet, då ett barns liv är som allra mest skört och sårbart. De flesta dog av komplikationer vid förlossningen eller att de föddes för tidigt och inte fick den vård som de behövde. De barn som överlevde den första månaden men ändå dog gjorde det framförallt av sjukdomar som malaria, lunginflammation och diarré.  

Barn har inte samma chans att överleva 

Barns chans att överleva hänger mycket på var de föds. Mer än hälften, 57 procent, av de barn som dog innan de fyllde fem gjorde det i Afrika söder om Sahara. Barn som föds i länder med högst barnadödlighet har 80 gånger så stor risk att dö än barn som föds i länder med låg barnadödlighet.  

UNICEF vaccinerar varje år nästan hälften av världens barn, behandlar miljoner barn mot undernäring och förbättrar mödra- och barnhälsovården nationellt och lokalt i de allra fattigaste länderna.  

Pernilla Baralt - Pakistan 2022

Vi vet att det går att rädda miljoner barns liv om vi bara prioriterar barns hälsa och den här rapporten förstärker bevisen för det. Att satsa på barn ger effekt här och nu och långt in i framtiden.

– Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

UNICEF uppmanar världens länder att skala upp de insatser som bevisligen har störst effekt för att minska barnadödligheten, som:  

  • Utbildade barnmorskor 

  • Bra vård för sjuka och för tidigt födda barn 

  • Mödra- och barnhälsovård under de mest kritiska perioderna 

  • Rutinvaccinationer mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna 

Dessa effektiva åtgärder måste bli tillgängliga och självklara för alla barn i varje samhälle. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Megafon - UNICEF ungdomar - Tyskland 2023
Valmanifest

EU måste göra mer för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Vårt valmanifest beskriver de största utmaningarna som barn och unga idag ställs inför och ger rekommendationer till politiker och partier för hur de kan stärka barns rättigheter.