Överleva och utvecklas

Barnadödligheten minskar världen över, men fortfarande dör alldeles för många barn av sjukdomar som går att förhindra, som lunginflammation och diarré. Några av orsakerna är brist på utbildad vårdpersonal och att vården inte når ut på landsbygden. Undernäring ligger också bakom många av dödsfallen, då barnen får nedsatt immunförsvar.

UNICEF
Överleva och utvecklas

Alla barn har rätt till sjukvård och vaccin - var de än bor

För att fler barn ska överleva stödjer UNICEF ländernas regeringar i att till exempel bygga fler vårdcentraler och förlossningskliniker. Vi stärker hälsosystem som de logistiska systemen för medicin, vaccin och utrustning. Vi utbildar föräldrar om barnets näringsbehov och stärker de rutiner som fångar upp undernärda barn, så att de får behandling i tid. Vi utbildar vårdpersonal så att de bättre kan behandla sjuka barn, och vi når ut till människor på landsbygden så att de får ökad kunskap om amning, barnsjukdomar och hygien.

Vi fortsätter även kampen mot hiv och aids. Vi bygger ut mödravårdscentralernas program som hindrar överföring av hiv från mamma till barn, arbetar för att fler barn som lever med hiv ska få bromsmediciner och informerar ungdomar om hur de kan skydda sig.

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Sjukvård som når fram
  För att nå ut till avlägsna områden utbildar vi lokala hälsoarbetare som fungerar som sjukvårdens förlängda arm ute i byarna. De vaccinerar, behandlar vanliga sjukdomar och informerar om vikten av god hygien och familjeplanering. Vi arbetar också för att minsta lilla mottagning ska ha livräddande utrustning, vaccin och mediciner. Hälsoarbetarna utbildar också föräldrar om barnens näringsbehov och ser till att undernärda barn får behandling.

 • Vi utrustar näringscenter
  UNICEF ger stöd till att sjukhus och vårdcentraler har näringscenter där undernärda barn kan få specialistvård. Vi utbildar vårdpersonal och förser centren med medicin, utrustning och näringsrika produkter, såsom nötkräm, högenergimjölk och näringspulver. Hälsoarbetare sprider kunskap i byarna och ser till att undernärda barn får vård.

 • Vaccin räddar liv
  UNICEF är världsledande när det gäller att köpa in och leverera vaccin. Vi utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnet. Vi hjälper länder att bygga upp vaccinationsprogram. För att utrota sjukdomar som polio genomför vi också vaccinationskampanjer där vi vaccinerar miljontals barn på några veckor.

 • Vi utvecklar mödra- och förlossningsvården
  UNICEF är med och finansierar utbildning för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi stödjer regeringar i att bygga ut mödravården, för att alla kvinnor ska kunna gå på graviditetskontroller och föda barn med hjälp av utbildad personal på en klinik.

 • Vi förhindrar att hiv överförs från mamma till barn
  Gravida kvinnor som lever med hiv måste få både kunskap och mediciner som skyddar deras barn. UNICEF ger stöd till att vårdpersonal har rätt kunskap och att rutiner införs för att förhindra att viruset överförs från mamma till barn. Med rätt medicinsk behandling minskas risken kraftigt.

 • Vi lär unga hur de kan skydda sig
  För att nå unga är skolan den viktigaste kanalen. Här förespråkar vi ökad sexualundervisning och ett aktivt arbete för jämställdhet. Vi arbetar för att unga ska få tillgång till fler ställen där de kan testa sig, få rådgivning och behandling.

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 2. 18.Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.
 3. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
 4. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.