Default hero image

Allt fler kolerapatienter trängs på sjukhusen i Haiti och för att få stopp på epidemin görs nu en extra förebyggande satsning. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer har UNICEF startat en bred informationskampanj som ska nå minst 80 procent av den totala befolkningen med kunskap om hur man bäst undviker att bli smittad.

Skribent |

Publicerad |

2010 11 23

Uppdaterad |

2010 11 23

Massiv informationskampanj trappar upp kampen mot kolera i Haiti

Hälsokliniker i hela Port-au-Prince är överfulla av sjuka människor i alla åldrar och personalen har fullt upp med att desinficera lokaler och se till att alla kolerapatienter dricker vätskeersättning var femte minut. Kolera är mycket smittsam och orsakar svår diarré som leder till uttorkning. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till döden på bara några timmar.

De svåra sanitära förhållandena i de jordbävningsdrabbades tättbefolkade tältläger innebär stora utmaningar i det förebyggande arbetet. Se en video om situationen i huvudstaden och UNICEFs informationskampanj.

.

Breda lösningar krävs

Epidemins omfattning kräver en bred informationsinsats på nationell nivå. Det handlar om att främja hälsosamt beteende och göra befolkningen medveten om behovet av att omedelbart söka vård då symtom uppträder. UNICEF arbetar intensivt med att sprida kunskap kring hur man enkelt kan stoppa spridningen – som att tvätta händerna och att endast dricka rent vatten. Med hjälp av bland annat radio, tv, sms, affischering och skolbesök genomförs nu en kommunikationssatsning i samarbete med landets regering, volontärer, olika grupper i det civila samhället och olika företag.

Viktigast att nå barnen

Barnen, som utgör över hälften av befolkningen, får betala ett högt pris. Antalet dödsfall är fortfarande oroväckande högt. Fram till idag har UNICEF spridit förebyggande information till mer än 1,2 miljoner barn på över 5 000 skolor och nått över 30 000 barn vid 600 hälsocentraler.

– Vi arbetar aktivt tillsammans med regeringen och våra lokala partners för att samordna både leverans av förnödenheter och informationsspridning, säger Francoise Gruloos-Ackermans, som är UNICEFs chef på Haiti. I söndags till exempel informerade våra medarbetare efter gudstjänsten i kyrkan Sacré Coeur i huvudstaden Port-au-Prince. Vårt mål är att stödja flera olika sociala nätverk för att öka räckvidden i våra kommunikationsinsatser.

Vattenrening, tvål och tältkliniker

Sedan kolerautbrottet för tre veckor sedan arbetar UNICEF för fullt för att stödja de samhällen där koleran redan har fått fäste, och levererar också livsviktiga förnödenheter som behövs för att stoppa smittan – som till exempel tvål, vattenreningstabletter, desinficering och hygienartiklar. Sedan början av koleraepidemin har UNICEF bland annat levererat följande:

  • 13,8 miljoner vattenreningstabletter

  • 2 miljoner påsar vätskeersättning

  • 610 000 tvålar

  • 7 770 kg klor

  • 763 tält att använda som hälsokliniker för kolerapatienter

Brist på medicinsk expertis

Mer specialiserad medicinsk personal som exempelvis sjuksköterskor behövs omgående på sjukhus över hela landet.

– UNICEF arbetar nu intensivt med att skaffa fram sjuksköterskor med erfarenhet av kolerasjukvård, både inom och utanför landet, säger Gruloos-Ackermans.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.