Default hero image

Kris i Niger till

följd av matbrist

Bristen på mat lamslår Niger. 800 000 barn lider av undernäring. Landet behöver nu akut hjälp, men även ett mer långsiktigt stöd för att undvika att osäkerheten kring maten blir konstant.

På flera håll i Niger råder akut undernäring. I regionerna Maradi och Zinder har nivåerna stigit och över 13 procent av befolkningen lider nu av undernäring. 2,5 procent av dem är svårt undernärda barn under fem år.

3,3 miljoner människor drabbade

Bristen på mat påverkar människor i nästan 4000 byar. 3,3 miljoner människor, av landets 11,5 miljoner invånare, har drabbats, däribland 800 000 barn under fem års ålder. Det finns beräkningar som visar på ett underskott på över 220 000 ton spannmål. Orsaken ligger i att förra årets skördar blev mycket dåliga till följd av svår torka samt att enorma svärmar gräshoppor åt upp skördarna i vissa delar av landet.

UNICEF stöder terapeutiska matbespisnings-center i landet, som allt fler måste bli inskrivna i. Mer än dubbelt så många är nu inskrivna jämfört med samma period förra året.

En krissituation i ett redan hårt utsatt land

Det är en krissituation. Men, uppmärksamheten bör inte tas ifrån det faktum att Niger samtidigt är ett land med flera ”tysta katastrofer” i livsviktiga områden såsom hälsa, näring, utbildning och tillgång till vatten. Utöver allt detta har alltså tillgången på mat försämrats betydligt vilket gör situationen mycket svår för befolkningen.

Landet har den näst högsta barnadödligheten under fem år i världen – vart fjärde barn dör före fem års ålder. Bara 48 % av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård.

Hopp om bättre skördeperiod

Hoppet om att årets skördeperiod kommer att ge bättre resultat finns. Regnen har nu har fallit regelbundet sedan början av året. Men, utdelningen kommer inte förrän tidigast i oktober då skördetiden börjar och ger därför ingen lösning på den nuvarande matbristen. Landet är nu på väg in i den ”magra perioden” – månader då lagren även vanligtvis är minimala och det manuella jordbruket kräver mycket arbete av bönderna.

En stor del av befolkningen i Niger livnär sig på jordbruk. Många familjer har endast möjlighet att bruka jorden för eget behov och odlar tillräckligt för att klara sig till nästa skörd. Detta gör dem utsatta om skörden slår fel eller om något annat inträffar.

UNICEF startade förebyggande arbete i början av året

I början av året kom flera varningstecken om att en akut matbrist skulle uppstå. UNICEF påbörjade då, tillsammans med bland annat Läkare utan gränser och World Food Progam, ett förebyggande arbete.

Arbetet bestod bland annat av att dela ut över 41 ton terapeutisk mjölk, starta 31 bespisnings-center, utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i näringskontroll och dela ut över 610 ton spannmål till de 62 hårdast drabbade byarna – man har via detta kunnat nå 198 000 människor, däribland 40 000 barn under fem år.

Trots att UNICEF och andra organisationer arbetat förebyggande från årets början, kunde den akuta krisen inte avvärjas. UNICEF har anslagit om 1 235 400 USD för att behandla barn som är kraftigt och akut undernärda samt ge stöd till familjer som inte har någon mat.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.