un0602381-e1653032016662.jpg

Fler underviktiga barn i

världen varnar UNICEF

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2022 05 20

Uppdaterad |

2022 05 20

Fler underviktiga barn i världen varnar UNICEF

Varje år dör omkring fem miljoner barn under fem års ålder i världen. En femtedel av dem dör av orsaker kopplade till undervikt orsakat av undernäring. Det innebär att över en miljon barn varje år dör av undernäring, trots att det är relativt lätt att behandla. 

Den 17 maj släppte UNICEF en ny rapport som visar att flera länder och regioner i världen sett en dramatisk ökning av antalet underviktiga barn de senaste åren. Undervikt är den mest allvarliga och dödligaste formen av undernäring. 

Rapporten visar att:

  • Minst 1,7 miljoner barns liv är akut hotade av undervikt på Afrikas horn (Kenya, Somalia och Etiopien).

  • I Väst- och Centralafrika lider 1,4 miljoner barn av svår undervikt, en ökning med 12 procent sedan 2021.

  • I Afghanistan är 1,1 miljoner barn i akut behov av behandling mot undervikt om deras liv ska kunna räddas, en fördubbling sedan 2018.

  • I Uganda har antalet barn som lider av undervikt på grund av undernäring ökat med mer än 60 procent de senaste åren.

  • Antalet människor globalt som lever i akut hunger har mer än fördubblats sedan 2019, från 135 miljoner till 275 miljoner.

  • 44 miljoner barn i världen riskerar svält. 

Undernäring kan ta sig uttryck på många olika sätt, som exempelvis undervikt, näringsbrist och hämmad utveckling. Framför allt ökar undernäringen i länder och regioner som upplever krig och konflikter, drabbas av klimatförändringar och lider av pandemins ekonomiska effekter visar UNICEFs rapport.  

Insatser mot undernäring underfinansierade

Undernäring behandlas framför allt genom näringstillskott, en effektiv och relativt enkel metod för att rädda barns liv. Trots det är sådana insatser kraftigt underfinansierade. Idag går bara 0,2 procent av det globala biståndet till behandling av undernäring, och det riskerar nu att minska ytterligare när flera länder skär ner på sitt internationella bistånd. 

Fler barn riskerar att dö

UNICEF varnar också för att behandlingen mot undernäring nu blir dyrare när råvarupriserna stiger. Organisationen förutspår en kraftig ökning av priset (16 procent) för att producera näringstillskott de kommande månaderna. Detta på grund av stigande matpriser globalt. 

– Färre barn kommer att nås med behandling för samma summa pengar. Och om det inte kompenseras genom ökade investeringar kommer många barn att dö, det är den bistra verkligheten, säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

un0594061-e1653034774972.jpg
Genom behandling med näringstillskott från UNICEF räddades Aneis liv.<br>Foto: ©UNICEF / Naftalin

Världens viktigaste Mors dag-present

Nu närmar sig mors dag och vi vill passa på att skänka kärlek till alla mammor i krig, kris och katastrof, som kämpar för att ge sina barn den trygga start i livet de har rätt till. Mammor som inget hellre vill än att se sina barn mätta och friska. 

Köp ett Mors dag-paket i vår gåvoshop som ger mammor världen över möjlighet att skydda sina barn under den första viktiga tiden i bebisens liv. Paketet innehåller nötkräm, vätskeersättning, vattenreningstabletter, polio- och mässlingsvaccin samt tvålar. Produkterna skickas direkt till de mammor och bebisar som behöver det som mest.

När du handlar får du ett fint gåvobevis att ge bort i present, antingen digitalt (direkt via e-post) eller tryckt.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

img-3046-emelie-redigering-scaled.jpg

Claes Malmberg är nyligen hemkommen från en resa till Malawi i södra Afrika. Under resan besökte Claes ett barnsjukhus där UNICEF ser till att barn som lider av svår undernäring får livräddande behandling.