Bandora_P6A6469.JPG

För barnen i Djibouti är

varje dag en kamp mot hungern

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

Skribent |

Publicerad |

2023 05 19

Uppdaterad |

2023 05 19

För barnen i Djibouti är varje dag en kamp mot hungern

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

Djibouti, ett litet land med en miljon invånare, utgör tillsammans med Somalia, Etiopien, Eritrea och Kenya det så kallade Afrikas Horn. Hela 90 procent av landets yta består av öken och obrukbar mark och klimatrelaterade katastrofer som torka och översvämningar är vanligt förekommande här. Men den historiska torka som nu pågår, där fem regnperioder på raken uteblivit i vissa delar, är extrem och gör läget för den redan utsatta befolkningen akut. 

Miljoner barn är undernärda

Brist på mat i kombination med dålig tillgång till rent vatten har lett till att miljontals barn i länderna på Afrikas horn nu lider av undernäring. Majoriteten av människorna i Djibouti lever på landsbygden, många i avlägsna byar där tillgången till vård är i det närmaste obefintlig, och hundratusentals saknar helt tillgång till vård. Enligt UNICEFs statistik kommer endast hälften av de barn som lider av undernäring till en hälsocentral för behandling. 

Vi ser också en kraftig nedgång i antalet barn som blir vaccinerade, och allt fler riskerar nu att drabbas av sjukdomar som kan leda till döden, särskilt hög risk är det för de här barnen som redan är försvagade på grund av undernäring. Bristen på rent vatten gör att vattenburna sjukdomar lätt sprids. Många barn drabbas av diarré och uttorkning, något som snabbt kan bli livshotande för små barn.  

Djibouti - flicka hälsocenter - 2023
Mariams dotter Nafisa är två år och lider av undernäring och luftrörskatarr. På ett UNICEF-stött hälsocenter får hon näringsrik nötkräm och medicin.Foto: @Dahlstrand

UNICEF ger barn en chans att vara barn

Orsakerna till det akuta läge vi nu ser är flera. Klimatförändringarna gör att torrperioderna blir längre, och tiden emellan dem kortare. Konflikter i intilliggande länder driver människor på flykt och i Djibouti befinner sig över trettio tusen flyktingar och asylsökande från bland annat Somalia, Etiopien och Eritrea. Kriget i Ukraina försvårar läget ytterligare. Länderna på Afrikas horn importerar upp till 90 procent av sitt spannmål från Ryssland och Ukraina, import som nu har uteblivit på grund av kriget. Nu hotar en utbredd svältkatastrof. 

UNICEF har funnits på plats i Djibouti i över 40 år och vi jobbar på alla nivåer; med myndigheter för att stärka upp samhällssystemen och ute i byarna där vi levererar näringsprodukter för att små barn ska överleva. Vi stöttar projekt för vattenförsörjning, både här och nu genom borrning av brunnar men också långsiktigt med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Under 2022 nådde vi, tillsammans med våra partner, nästan två miljoner barn och kvinnor på Afrikas horn med livsavgörande vård, vi levererade förebyggande behandling mot undernäring till över 30 miljoner barn och kvinnor och såg till att 4,6 miljoner människor fick rent vatten. 

Caritas Childcare center Djibouti - 2023
På det UNICEF-stödda Caritas Center i staden Djibouti får barn och ungdomar psykosocial hjälp, mat och möjlighet att vila, leka och vara barn. Allt för att minska effekterna av de extrema och omfattande utmaningar som barnen möter.Foto: @Dahlstrand

I början av maj 2023 fick den före detta skidskytten Magdalena Forsberg besöka Djibouti och träffa familjer och UNICEF-personal på plats. Det blev en resa fylld av varma och smärtsamma möten. 

Magadela Forsberg - Djibouti 2023
Magdalena Forsberg träffar människorna i byn Bandora.Foto: @Dahlstrand

Ta del av Magdalena Forsbergs resa och se hela reportaget på UNICEFs insamlingskväll En kväll för alla barn, på TV4 den 30 maj klockan 20:00.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

_P6A4720.jpg
En kväll för alla barn

UNICEFs årliga insamlingskväll – En kväll för alla barn gick av stapeln igår tisdag, 30 maj, på TV4. Det var en magisk kväll som bidrog till att vi nu är sammanlagt över 280 000 Världsföräldrar. Ett stort tack till alla er som gör skillnad för barn – varje dag!

_0011166.JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals barn Guatemala, längs livsfarliga vägar, för att ta sig till USA. Många av dem flyr helt själva, utan sina föräldrar eller andra vuxna. De flyr från fattigdom. De flyr från otrygghet. Och de flyr från våld och övergrepp. Men de har inte gett upp. Programledaren, radioprataren och skådespelaren Arantxa Álvarez besökte Guatemala med UNICEF för att träffa några av de barn som fortsätter drömma om ett bättre liv.

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.