UN0663237.jpg

Annalkande svältkatastrof

på Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

Skribent |

Publicerad |

2022 10 06

Uppdaterad |

2022 10 06

Annalkande svältkatastrof på Afrikas horn

Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia, länderna på Afrikas horn, har varit utan vatten i två år. Fyra regnperioder på rad utan tillräckligt med nederbörd har orsakat den värsta torkan på 40 år. Skördar har ödelagts, boskap dött och miljoner människor tvingats på flykt i jakt på mat och vatten. I Somalia, som är värst drabbat, riskerar 1,8 miljoner barn lida av undernäring innan nästa sommar. Kommande regnperiod, som ska infalla mellan oktober och december, förutspås nu också utebli. Något som kommer att få katastrofala följder. 

UN0583951
Två barn framför döda djur i Etiopien. Stora delar av befolkningen på Afrikas horn är helt beroende av boskap och jordbruk för att överleva. Många har nu förlorat nästan alla sina djur på grund av torkan.© UNICEF

Enorma behov – men få resurser 

Med ett läge i världen där många katastrofer, kriser och krig pågår samtidigt, hamnar situationen på Afrikas horn i skymundan. Inom de närmsta månaderna kommer två områden i Somalia, Baidoa och Burhakaba, med största sannolikhet att drabbas av svält. Behovet av hjälp är akut och överstiger just nu kraftigt resurserna. Barn som skulle ha kunnat räddas dör av hunger framför världens ögon.

Mohamed Fall, UNICEFs chef i södra och östra Afrika, har under 30 års tid jobbat i humanitära katastrofer. Trots det har han aldrig sett något liknande. Desperationen, lidandet och uppgivenheten är total. 

– Agerar vi inte nu får vi betala priset för vår passivitet under resten av våra liv, säger han.

Mohamed Fall
Mohamed Fall, UNICEFs chef i södra och östra Afrika. Här med elever i en skola i Etiopien. © UNICEF/Sewunet

Orsakerna är många

Orsakerna till det akuta läge vi nu ser är flera. Klimatförändringarna gör att torrperioderna blir längre, och tiden emellan dem kortare. 

– Att gå en säsong utan regn, eller till och med två, klarar man. Men man klarar inte fem säsonger utan regn, säger Mohamed Fall. 

Kriget i Ukraina försvårar läget ytterligare. Länderna på Afrikas horn importerar upp till 90 procent av sitt spannmål från Ryssland och Ukraina, import som nu har uteblivit på grund av kriget. För människorna på Afrikas horn blir konsekvenserna enorma. 

“Vi måste nå dem som inte orkar gå”

På vissa av UNICEFs hälsocenter för undernärda barn läggs upp till 50 nya barn in varje dag. Många återvänder några veckor efter att de skrivits ut. Brist på mat, vatten och sanitet gör att de inte kan återhämta sig. 

UN0663240
Mersinale har behandlats för undernäring på ett hälsocenter i Somalia. Nu är hennes tillstånd stabilt och hon skrivs ut.© UNICEF/Sewunet

– De som befinner sig på våra hälsocenter är de som är starka nog att ta sig dit. Om vi blickar en bit utanför så finns de som inte orkar gå, ens den sista kilometern. Vi måste nå även dem, säger Mohamed Fall. 

Katastrofen är omfattande och breder ut sig i alla riktningar. Barn som precis återvänt till skolan efter pandemin har nu tvingats fly för att överleva, och återigen lämnat tryggheten bakom sig. Sjukdomar som mässling och kolera sprids på grund av bristande vaccinering, smutsigt vatten och dålig sanitet. Antalet barnäktenskap ökar drastiskt. I vissa områden har antalet unga flickor som gifts bort mer än fördubblats det senaste året – ett mått på den desperation som råder. 

Jag har mött föräldrar som berättar att de hellre ger bort sina döttrar till någon som kan ge dem mat, än att se dem dö i sina armar. 

Mohamed Fall, regionchef i södra och östra Afrika, UNICEF

UNICEF räddar barns liv 

UNICEF är på plats och jobbar dygnet runt för att rädda barns liv i länderna som drabbats av hungerkrisen. Vi förser barn och familjer med livsavgörande hjälp – sjukvård, näring och vatten. Vi vaccinerar barn mot livshotande sjukdomar, bygger upp tillfälliga lärocenter för utbildning och ger kvinnor och barn skydd mot våld.

Vi skalar även upp vårt arbete med att bygga hållbara system för vattenförsörjning, sanitet och hygien. Långsiktiga lösningar för att undvika framtida klimatkatastrofer är avgörande. 

Svält kan förebyggas, katastrofen kan lindras. Det är vår absolut högsta prioritet att rädda liv på Afrikas horn – vi kan inte låta fler barn dö i tystnad.

Fakta om svält

När svält deklareras innebär det tre saker:

  • Minst vart femte hushåll lider av extrem brist på mat. De har knappt möjlighet att försörja sig. 

  • Ett av tre barn under fem år är akut undernärda.

  • Av 10 000 personer dör fyra barn och två vuxna varje dag, på grund av hunger. Källa: The Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Framför allt innebär ordet svält en tydlig signal till omvärlden – om inte stora insatser genomförs omedelbart kommer hundratusentals fler människor att dö. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.

img-3046-emelie-redigering-scaled.jpg

Claes Malmberg är nyligen hemkommen från en resa till Malawi i södra Afrika. Under resan besökte Claes ett barnsjukhus där UNICEF ser till att barn som lider av svår undernäring får livräddande behandling.