Default hero image

I regionen Niamey i västra Niger har tio byar gått sammanför att gemensamt sluta att praktisera kvinnlig könsstympning, eftersom denhotar många flickors och kvinnors liv. Byarna hade en offentlig ceremoni föratt fira beslutet, och samtidigt uppmanade de grannområden att sluta med könsstympningen.

Skribent |

Publicerad |

2009 04 16

Uppdaterad |

2009 04 16

Tio byar i Niger tar gemensamt avstånd från kvinnlig könsstympning

I regionen Niamey i västra Niger har tio byar gått samman för att gemensamt sluta att praktisera kvinnlig könsstympning, eftersom den hotar många flickors och kvinnors liv. Byarna hade en offentlig ceremoni för att fira beslutet, och samtidigt uppmanade de grannområden att sluta med könsstympningen.

-Vi har beslutat att en gång för alla få stopp på kvinnliga könsstympning i våra byar och att fortsätta försöka påverka våra grannbyar att också sluta med den skadliga traditionen, säger M. Babobou Pana, hövding i en av byarna.

Potentiellt dödligt

Kvinnlig könsstympning sker under tvång och ofta utan någon form av bedövning. Det är ofta väldigt smärtsamt och psykiskt påfrestande för unga flickor. Det kan resultera i långdragna blödningar, större risk att bli HIV-smittad, sterilitet och i värsta fall kan man dö av ingreppet. En kvinna som blivit könsstympad löper större risk för komplikationer vid förlossningar som kan resultera i att både kvinnan och barnet blir handikappade eller dör.

I Niger har antalet könsstympningar minskat, men det är stora variationer mellan olika delar av landet. I de västra regionerna Tillabery, Diffa och Niamey är det vanligast och där är ca 66 procent av alla kvinnor könsstympade. Därför är det ett stort steg framgåt för flickors och kvinnors rättigheter att flera byar nu övergivit tradidtionen.

Arbetet sprids

Beslutet i de tio byarna är resultatet av en 18 månader lång satsning för att få ut kunskap om de negativa effekterna av kvinnlig könsstympning, och vikten av att ändra på dessa traditioner. En metod som man använt är att föra dialog mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper för att gemensamt komma överens om att överge könsstympningen. Satsningen fungerade mycket väl och nu ska metoden användas i ytterligare tio byar för att fortsätta kampen mot kvinnlig könsstympning.

- Tidigare trodde vi att könsstympning var bra för kvinnor, att det skulle föra med sig framgång för dem. Men vi har lärt oss att det inte för med sig någonting, säger Kompoa Tampka, en före detta medicinkvinna.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.

konsstympning_foto-unicef-900x600.jpg
Internationella kvinnodagen

Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning och verktyget kan vara en smutsig kniv eller ett gammalt rakblad. UNICEF arbetar för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter. Stöd vårt arbete idag på internationella kvinnodagen.