Fiyha - porträtt - 2023

Fiyha står upp för sig själv

– och för andra

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

Skribent |

Publicerad |

2024 03 01

Uppdaterad |

2024 03 04

Trettonåriga Fiyha kämpar för att stoppa skadliga sedvänjor

Fiyha är smart, djärv och tydlig när hon argumenterar för barns rättigheter i sin skola och i det omgivande samhället. Som ledare för flickklubben har hon under flera år utvecklat såväl sina kunskaper som självförtroendet att bli en stark förespråkare mot alla former av våld mot barn, inklusive barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.  

– Flickor behöver skydd från barnäktenskap, de kan inte bära ett så tungt ansvar i tidig ålder, säger Fiyha Al Tayeb Nasser.

Flickklubben är en del av alla de forum som UNICEF etablerat i samarbete med ett brett nätverk som arbetar för att stärka och utbilda flickor och kämpar för att kvinnlig könsstympning ska avskaffas i Sudan. Med hjälp av sånger, drama och samtal med familjerna har Fiyha och hennes kompisar lyckats påverka samhället och rädda flickor från könsstympning. De beskriver hur de skadliga sedvänjorna påverkar barnen och argumenterar för att föräldrarna måste sätta stopp, så att alla barn får leva och växa upp i trygga, säkra miljöer. 

Fiyha och vänner - Sudan 2023

Hagir Osman från UNICEF berättar att flickor som Fiyha genom klubbarna har fått styrka och självförtroende att stå upp mot alla former av våld mot barn i skolor och i samhället, inklusive mot skadliga sedvänjor som könsstympning och barnäktenskap. Och arbetet fortsätter trots den pågående konflikten.

Släkten ville gifta bort Fiyha 

För sju månader sedan rasade världen för Fiyha. Hennes släktingar planerade i hemlighet att gifta bort både Fiyha och hennes äldre syster.  

– Det var en mörk dag för mig. Så fort en flicka når puberteten så riskerar hon att bli bortgift, säger hon.

Fiyha såg sig själv som en ung ledare, barnrättsförespråkare, dotter, syster och mycket annat – men inte som brud. Hon trodde aldrig att det hon kämpade mot skulle kunna drabba henne själv. Men släkten ansåg att det var nödvändigt för henne att gifta sig och övertalade hennes far. Fiyhas mamma Zahra stod dock på dotterns sida. Hon hade själv blivit bortgift som ung och vägrade att låta samma sak hända hennes flickor. Fiyha kontaktade även flickklubbens lokalchef och fick stöd att avstyra giftermålet.  

– Om jag inte hade varit med i klubben och vetat allt jag vet så skulle jag ha varit gift idag. Jag hade tvingats sluta skolan och skulle ha befunnit mig i en helt annan värld än där jag är nu, säger Fiyha. 

Fiyha hemma - Sudan 2023

Fördubblade ansträngningar för att nå varje barn 

Efter den traumatiska upplevelsen har Fiyha intensifierat arbetet för barns rättigheter. I nära samarbete med flickklubbens lokala handledare organiserar och håller hon i utbildningar med föräldrar, vårdgivare och barn och ungdomar. Tillsammans med sina kompisar i klubben gör de även sjukhusbesök. På Aljabalins sjukhus träffar hon mödrar som precis har fött barn och påminner dem om att inte gifta bort sina döttrar för tidigt. "Det är den bästa presenten du någonsin kommer att ge din dotter", säger hon till de nyblivna mammorna. 

– Många människor tänker att eftersom skolorna är stängda så bör vi gifta oss. Men vi svarar att oavsett om det finns en skola eller inte så kommer vi att fortsätta med påverkansarbetet på sjukhus, i stadsdelar, vid sociala sammankomster och överallt. 

Fiyha med vuxen - Sudan 2023

Fiyha drömmer om att bli advokat så att hon kan vara med och stifta lagar som skyddar barn från våld, barnäktenskap och könsstympning.  

– Jag är fast besluten att befria samhället från skadliga traditioner, som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Som framtida advokat kommer jag att kunna försvara varje tjej som hotas av dessa övergrepp. 

Fiyha pratar i grupp - Sudan 2023

Stötta UNICEFs arbete för alla barn

Genom att ge en gåva till UNICEF ger du fler barn chansen till en trygg framtid. Tillsammans gör vi skillnad.

Ge som:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke med megafon - Tyskland 2024
Almedalen

UNICEF Sverige är i Almedalen för att se till att barns rättigheter blir en självklar del av den politiska debatten. Är du på plats? Kom förbi så ser vi hur vi kan hjälpas åt att sätta barn och ungas rättigheter på agendan.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.