Skydd från våld och exploatering

Miljontals barn i världen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden och de har ett särskilt behov av skydd – till exempel barn som lever på gatan, barn som arbetar och barn med funktionsnedsättningar.

UNICEF
Skydd från våld och exploatering

Vi skyddar barn mot våld och utnyttjande

UNICEF ser till att barnen får akut hjälp, rehabilitering och psykosocialt stöd. Framför allt arbetar vi förebyggande genom att påverka lagstiftning, utbilda polisen, sprida information och se till att barnen går i skolan. Vi arbetar för att stärka sociala skyddsnät, att minska barnarbete, och för att motverka människohandel, barnäktenskap och våld mot barn.

Några exempel på vad UNICEF gör:

 • Vi befriar barn som utnyttjas i väpnad konflikt
  Vi förhandlar med krigsledare för att få dem att släppa barn som utnyttjas i konflikter. Vi samtalar med familjer och byar för att barnen ska kunna återintegreras i sin hemmiljö. Barnen får också rehabilitering och stöd att återuppta sin skolgång. 

 • Vi arbetar för att förhindra handel med barn
  Vi påverkar lagstiftning och utbildar myndigheter för att förebygga handel med barn. Familjer och byar i riskområden informeras om hur de kan skydda sina barn. Vi driver rehabiliteringsprogram och kämpar för att alla barn ska gå i skolan, där de skyddas mot exploatering.

 • Vi motverkar våld mot barn
  Vi utbildar föräldrar och skolpersonal om de skadliga effekterna av att använda våld mot barn i uppfostringssyfte. Vi stärker samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvården så att barn som utsätts för våld får tillgång till hjälp och stöd. Vi arbetar för att alla länder ska ha lagar som förbjuder våld mot barn och stärker rättssystemen så att barn vågar anmäla och förövare straffas.

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.

Vad säger barnkonventionen?
 1. 9.Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.
 2. 10.Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.
 3. 11.Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.
 4. 19.Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
 5. 22.Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 6. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
 7. 25.Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.
 8. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
 9. 35.Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.
 10. 36.Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.
 11. 37.Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.
 12. 38.Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.
 13. 39.Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.