Default hero image

Seger över polio i

Egypten och Niger

För första gången på tre år har antalet poliodrabbade länder minskat. Niger och Egypten som kämpat för att utrota ett envist inhemskt poliovirus, har nu inte haft några nya fall under de senaste 12 månaderna. Med ett nytt mer effektivt vaccin är nu en global seger över sjukdomen äntligen i sikte.

UNICEF, WHO, Rotary International och the US Centers for Disease Control and Prevention tog 1988 ett unikt gemnsamt globalt initiativ för att utrota polio, the Global Eradication Initiative. Sedan dess har antalet nya poliofall i världen minskat med 99 %. Från och med den 1 januari 2005 till och med den 24 januari i år har 1856 fall av polio rapporterats.

Endast fyra länder med endemisk polio

Idag rapporterar the Global Eradication Initiative att Egypten och Niger nu är fria från s k endemiskt poliovirus (inhemskt, beständigt virus). Nu existerar endemisk polio endast i fyra av världens länder: Nigeria, Indien, Pakistan och Afghanistan. Det antalet har aldrig förr varit så lågt.
Framgångarna är resultatet av världens största poliokampanj ”Kick polio out of Africa” som pågått under de senaste två åren. Under 2005 vaccinerades över 100 miljoner barn i 28 afrikanska länder. Antalet poliofall i Indien och Pakistan har, tack vare effektiva kampanjer, också minskat med mer än hälften jämfört med året innan.

Monovalent vaccin mer effektivt

En annan anledning till framgångarna är att The Global Eradication Initiative nu håller på att introducera en helt ny typ av vaccin i alla poliodrabbade länder. Till skillnad mot det tidigare använda kombinationsvaccinet som angriper flera virusstammar, kan det nya s k monovalenta poliovaccinet användas mot enskilda aggressiva virusstammar, till exempel polio typ 1 som envist cirkulerade i Egypten.

Olika svårigheter

Den största svårigheten med att utrota polio i Egypten har varit att smittan spridits i snabb takt i de överbefolkade städer. I Niger däremot har den stora utmaningen varit att lyckas nå ut till alla avlägsna byar i det glest befolkade landet med livlig gränstrafik till Nigeria ? det land som har flest antal poliofall i världen.

Fortsatta vaccinationskampanjer kräver 575 miljoner dollar

Tidigare erfarenhet i länder som Yemen och Indonesien har visat att polio kan bryta ut igen i ett land som tidigare förklarats som poliofritt. Därför fortsätter man att prioritera poliovaccinationer, inte bara i Egypten och Niger, utan i hela världen.
Under 2006 kommer man att genomföra massvaccinationer med det nya monovalenta vaccinet i de fyra endemiska länderna plus fyra till, bl a Somalia Yemen och Indonesien. Dessa kampanjer kräver ytterligare 150 miljoner dollar snarast för att lyckas. Dessutom vädjar man om bidrag på 425 miljoner dollar för att fortsätta satsningen under 2007-2008.

UNICEF prioriterar vaccinationer

En av UNICEFs högsta prioriteringar är att se till att alla barn ska få vaccin mot farliga sjukdomar. Organisationen driver bland annat massiva vaccinationskampanjer, utbildar hälsoarbetare, distribuerar vaccin och förser länderna med viktig kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatut på sin väg till avlägsna byar.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vaccin - flicka - Mocambique 2023
Vaccin

Vaccin är ett billigt och effektivt sätt att rädda barns liv och skydda samhällen mot livsfarliga sjukdomar. I år är det 50 år sedan WHO:s och UNICEFs globala barnvaccinationsprogram lanserades.

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.