Vaccin - flicka - Mocambique 2023

Tre miljoner liv räddas

varje år av vaccinationer

Vaccin är ett billigt och effektivt sätt att rädda barns liv och skydda samhällen mot livsfarliga sjukdomar. I år är det 50 år sedan WHO:s och UNICEFs globala barnvaccinationsprogram lanserades.

Skribent |

Publicerad |

2024 04 24

Uppdaterad |

2024 04 24

Vaccinationer har minskat spädbarnsdödligheten med 40 procent

I år är det 50 år sedan WHO:s och UNICEFs globala barnvaccinationsprogram (Essential Programme on Immunisation) lanserades, med målet att alla barn i världen ska vaccineras mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna.  

En ny rapport visar att 154 miljoner människors liv har räddats sedan dess enligt WHO:s mest konservativa uträkning. Det innebär över tre miljoner om året. Flest människors liv räddas av vaccinationer mot mässling. Rapporten visar även att 40 procent av minskningen i spädbarnsdödlighet sedan 1974 beror på vaccinationer.  

– Under mänsklighetens historia är vaccin en av de allra viktigaste upptäckterna. Och det kanske mest fantastiska är att framgången bygger på att hela världen samarbetar. Varje person som vaccinerar sig skyddar inte bara sig själv mot allvarliga sjukdomar utan bidrar också till att skydda andra, säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

Poliovaccin - Nigeria 2024
En flicka i Nigeria får sitt finger markerat för att visa att hon vaccinerats mot polio.

Färre barn i världen vaccineras 

Vaccinationer är en framgångssaga som har gjort världen till en säkrare plats, särskilt för barn. Oroande är dock att vaccinationstäckningen i världen har minskat under de senaste åren. Under pandemin, när många samhällen i princip helt stängdes ner, missade 67 miljoner barn i världen sina rutinvaccinationer, den största nedgången i barnvaccinationer på 30 år. Konsekvenserna ser vi redan. Flera regioner i världen har sedan dess upplevt utbrott av mässling, polio och andra smittsamma sjukdomar.  

Även människors förtroende för vaccin minskar. Trots de överväldigande bevisen på att vaccin räddar liv minskade människors förtroende för barnvaccinationer i 52 av 55 studerade länder enligt UNICEF. 

– Nu är tiden att investera i vaccinationer. De miljoner barn som missat vaccinationer under de senaste åren måste vaccineras så fort det bara går för att inte förlora liv och skapa stora luckor i mänsklighetens gemensamma skydd mot sjukdomar, säger Pernilla Baralt. 

Vaccination - Vanuatu 2023
UNICEF-personal tar emot 11 månader gamla Esau och hans mamma på en vaccinmottagning i Vanuatu.

Investeringar kan utrota cancer  

Den senaste tiden har stora tekniska framsteg inom vaccin gjorts. Genom vaccinet mot HPV kan för första gången en hel form av cancer utrotas. Det första vaccinet mot en av de dödligaste sjukdomarna för barn – malaria – har nyligen lanserats vilket har potential att rädda miljoner liv. Men allt detta kräver investeringar, både i vaccin och i de sjukvårdssystem som ska utföra vaccineringarna.  

– Vaccin är en av de billigaste och mest effektiva insatser som kan göras för folkhälsan både i Sverige och globalt. Sverige och andra länder måste nu prioritera finansiering till vaccin och vaccineringar. Det kommer inte bara rädda miljoner barns liv varje år utan också öka vår egen säkerhet, säger Pernilla Baralt.   

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke med megafon - Tyskland 2024
Almedalen

UNICEF Sverige är i Almedalen för att se till att barns rättigheter blir en självklar del av den politiska debatten. Är du på plats? Kom förbi så ser vi hur vi kan hjälpas åt att sätta barn och ungas rättigheter på agendan.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.