UNI146416-575x383.jpg

Mer insatser krävs för

de fattigaste barnen

När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Det är ett exempel på hur barn fortfarande tillåts halka efter, trots de stora framsteg som görs på många håll. Nu behövs ett större fokus på klyftorna, slår UNICEF fast i en ny rapport.

Skribent |

Publicerad |

2014 01 30

Uppdaterad |

2014 01 30

Mer insatser krävs för de fattigaste barnen

Bristen på utbildad förlossningspersonal gör att både barnen och deras mammor utsätts för en högre risk för komplikationer i samband födseln. Ett annat exempel på klyftor inom länder är Niger där alla hushåll i städerna har tillgång till rent dricksvatten, medan bara 39 procent av befolkningen på landet har det. I Tchad får mer än dubbelt så många pojkar som flickor fortsätta sina studier efter grundskolan.

Det framkommer i UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen, I år med undertiteln Every Child Counts – varje barn räknas. Det syftar dels på att det krävs krafttag och innovationer för att se till att de minst gynnade av världens 2,2 miljarder barn också får sina rättigheter tillgodosedda. Men också för att framhålla vikten av fakta och siffror, som ett medel för att tydliggöra de stora skillnader som finns.

–      Data har gjort det möjligt att rädda och förbättra livet för miljoner barn, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Ytterligare framsteg kan bara göras om vi vet vilka barn som är mest försummade, var barn inte går i skolan, var sjukdomar grasserar och var den grundläggande saniteten saknas.

Sedan FN:s barnkonvention antogs för 25 år sedan har det gjorts enorma framsteg för barn runt om i världen. Rapporten visar till exempel att: Men rapporten visar också på de kränkningar av barns rättigheter som fortfarande pågår.Till exempel var det 6,6 miljoner barn under fem års ålder som dog av orsaker som hade kunnat förhindras under 2012. En kränkning av deras rätt att överleva och utvecklas. Ytterligare ett exempel utgör de elva procent av världens flickor som gifts bort innan de har fyllt 15 år, vilket sätter deras rätt till hälsa, utbildning och skydd på spel.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.