Default hero image

Enorma risker för nyfödda

och gravida i låginkomstländer

En kvinna i något av världens fattigaste länder löper 300 gånger större risk att dö under graviditet eller förlossning än en kvinna i ett rikt land. Likaså är risken för att hennes barn inte överlever sin allra första månad 14 gånger större jämfört med barn i höginkomstländer. Det visar UNICEFs årliga rapport The State of the World’s Children.

Skribent |

Publicerad |

2009 01 14

Uppdaterad |

2009 01 14

Enorma risker för nyfödda och gravida i låginkomstländer

Rapporten lyfter fram hur mödrars och deras nyfödda barns hälsa och överlevnad hänger samman, och hur många av de insatser som kan rädda mödrars liv även kan vara till gagn för deras barn.

Under den känsliga tiden efter en förlossning kan insatser som efterkontroller, god hygien och rådgivning i mödra- och spädbarnsvård, vara helt livsavgörande för både mor och barn.

Dålig utveckling för mammors överlevnad

Men den nuvarande utvecklingen visar att medan många låginkomstländer har gjort stora framsteg för att minska barnadödligheten under senare år, så har framgångarna varit betydligt mindre när det gäller mammornas överlevnad. Varje år dör nämligen mer än en halv miljon kvinnor i samband med graviditet och förlossningar – av dessa är 70 000 flickor i åldrarna 15 till 19 år.

Niger och Malawi hör till de länder som har lyckats halvera dödsfallen bland barn under fem års ålder mellan 1990 och 2007. I Indonesien har barnadödligheten sjunkit till nära en tredjedel av vad den var 1990, och i Bangladesh har den fallit med mer än hälften. Däremot har man inte gjort samma framsteg när det gäller att ta itu med hälsoriskerna för mödrarna, som är som mest sårbara under förlossningen och de efterföljande dagarna. Och samtidigt som överlevnaden för barn under fem år ökar över hela världen, så utsätts de allra minsta barnen – de nyfödda – i många länder fortfarande för oacceptabelt stora risker under den första månaden i livet.

En av 76 dör i barnsäng

I låginkomstländer löper en kvinna av 76 risk att dö i barnsäng, jämfört med en av 8 000 i höginkomstländer. I Sverige är motsvarande risk mindre än en på 10 000.

De tio länder där kvinnor löper störst risk att dö i samband med en graviditet är Niger, Afghanistan, Sierra Leone, Tchad, Angola, Liberia, Somalia, Kongo-Kinshasa, Guinea-Bissau och Mali. I Niger riskerar en av sju kvinnor att dö i barnsäng under sin livstid, medan en av 15 gör det i Mali.

Behövs mer än medicinska insatser

För att minska dödligheten bland nyfödda och deras mammor föreslår rapporten en sammanhängande vårdkedja som inbegriper mödrarnas hälsa under graviditeten, själva förlossningen samt vården av de nyfödda. Men det krävs mer än medicinska insatser. Utbildning av flickor spelar också stor roll för att få ner dödstalen.

Enligt rapporten är hälso- och sjukvård som mest effektiv i ett samhälle som understödjer kvinnors rätt till självbestämmande, skydd och utbildning.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

1X4A5830.jpg
Sierra Leone

Tänk om alla barn kunde få en trygg och kärleksfull start i livet, och att alla som föder skulle känna sig omhändertagna under sin förlossning. Jag är övertygad om att det skulle lösa många av världens problem. Peace on Earth begins with Birth som det så fint heter.

maja-gravid-1-e1653394214475.jpeg
Sverige

Under graviditeten med min äldsta son var jag aldrig riktigt nervös. Genom åren som gått har jag fått många många meddelanden från kvinnor som är oroliga över missfall, och resan fram till födseln. Men jag har aldrig kunnat relatera. Naivt nu i efterhand men just där och då ganska så skönt. Jag var så lycklig bara och stannade i den känslan. Så bra som jag mådde under min första graviditet hade jag inte gjort på många år och jag spenderade tiden med att vila, baka alla jordens kakor, boa in mig och sova sova sova. Jag njöt av varje spark, njöt av varenda sekund.