Angola

Angola är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UN023912_Med-Res_2-1-575x383.jpg
Barnadödlighet

Angola är ett av de länder i södra och östra Afrika som drabbats särskilt hårt av väderfenomenet El Niño. Återkommande torka och översvämningar har lett till matbrist och undernäring hos många barn. Marcelino, ett år, är svårt undernärd, men tack vare UNICEF får han den behandling han behöver för att bli frisk igen.

Unicef Logo Swedish
Polio

Genom rutinmässiga vaccinationer, vaccinationskampanjer och ökad tillgång till rent vatten och toaletter har Angola vänt trenden med ökade fall av polio. Nu firar landet ett år utan några nya rapporterade fall av den farliga sjukdomen. För att Angola ska räknas helt poliofritt får det inte finnas några nya rapporterade fall på 3 år.

Unicef Logo Swedish
Afrika

En kvinna i något av världens fattigaste länder löper 300 gånger större risk att dö under graviditet eller förlossning än en kvinna i ett rikt land. Likaså är risken för att hennes barn inte överlever sin allra första månad 14 gånger större jämfört med barn i höginkomstländer. Det visar UNICEFs årliga rapport The State of the World’s Children.

Unicef Logo Swedish
Angola

Angola har drabbat av häftiga regn, staden Luanda blev särskilt hårt utsatt. Minst 82 människor har dött och åtskilliga fler är hemlösa. De ihållande regnen har lett till att antalet kolerafall ökat kraftigt. UNICEF bidrar bland annat med medicin till drabbade.

Unicef Logo Swedish
Angola

I mitten av mars inledde Angola en landsomfattande satsning för att minska barnadödligheten i landet.