Default hero image

Livräddande dagar för

barnen i Angola

I mitten av mars inledde Angola en landsomfattande satsning för att minska barnadödligheten i landet.

Skribent |

Publicerad |

2005 03 28

Uppdaterad |

2005 03 28

Livräddande dagar för barnen i Angola

Den landsomfattande kampanjen, som leds av landets hälsodepartement, har pågått i två veckor och går ut på att uppmuntra föräldrar att passa på att vaccinera och skaffa A-vitamin till sina barn under sju livräddande dagar. Omkring femtusen frivilliga så kallade hälsoaktivister ska följa processen och sprida informationen vidare på lokal nivå.

3 miljoner barn

De livräddande dagarna inriktas på tre miljoner nyfödda och barn under fem års ålder, som främst behöver vaccineras och förses med A-vitamin. Hälsocenter över hela landet har fyllts med förnödenheter och de kommer att ha maximal bemanning under dessa sju dagar. I mycket avlägsna områden har tillfälliga center upprättats.

Långsiktiga hälsoinsatser

- Det här initiativet utgör ett stort steg mot att minska barnadödligheten i det krigshärjade Angola, säger UNICEFs landsrepresentant Mario Ferrari. Det visar också att Angolas hälsosystem håller på att förändras från att ha varit inriktat på akuta åtgärder till att sörja för befolkningens mer långsiktiga hälsobehov.

Samlar data

I och med denna insats samlar UNICEF också in data om barnen och registrerar dem för att kunna göra vaccinationsuppföljningar framöver. Målet med dessa hälsodagar är också att skapa ett band mellan invånarna och vårdinrättningarna.

- Att söka sig dit för omsorg och rådgivning ska bli en del av föräldrarnas normala rutiner, säger Guy Clarysse, UNICEFs hälsoansvarige i Angola.

Förebyggande utbildning

Angolas barnadödlighet är bland den högsta i världen på grund av sjukdomar som malaria, diarré, akuta andningsinfektioner, mässlingen och stelkramp. Att 260 av tusen barn dör innan de hunnit fylla fem år orsakas av otillräcklig tillgång till och dålig kvalitet på hälsoförnödenheter och hälsoservice.

- Dessutom behöver föräldrar tränas i att tidigt upptäcka symptom och att så snabbt som möjligt söka upp hälsovård. De behöver även kunskap om hur hygienrutiner i hemmet förändrar barnens hälsa till det bättre, säger Guy Clarysse.

UNICEF har kunnat organisera denna livräddande insats med hjälp av bidrag från bland annat Sverige och Storbritannien. Arbetet på plats genomförs av Världshälsoorganisationen tillsammans med lokala och internationella icke-statliga organisationer.

Framtida åtgärder

Under resten av år 2005 och 2006 kommer barnens hälsoveckor samordnas med redan planerade kampanjer för vaccinationer mot polio och mässlingen. Från år 2007 och framåt kommer liknande veckor att genomföras var sjätte månad.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.