Default hero image

Angola har drabbat av häftiga regn, staden Luanda blev särskilt hårt utsatt. Minst 82 människor har dött och åtskilliga fler är hemlösa. De ihållande regnen har lett till att antalet kolerafall ökat kraftigt. UNICEF bidrar bland annat med medicin till drabbade.

Skribent |

Publicerad |

2007 02 05

Uppdaterad |

2007 02 05

UNICEF hjälper översvämningsdrabbade i Angola

Hittills i år har över 70 000 kolerafall rapporterats i Angola. 2 814 har avlidit som en följd av kolera. Drygt en tredjedel av de drabbade beräknas vara barn under fem års ålder.
Allt sedan regnet startade för fjolårets andra halva i början av oktober 2006, har det rapporterats om 15 911 insjuknade och 567 dödsfall. Siffrorna stiger vidare i och med de våldsamma regnen som mötte Angolas befolkning i januari 2007.
? Av det totala antalet rapporterade fall är uppskattningsvis 35 % barn under 5 år.
? Den största ökningen av kolera finns i Luanda — 1 443 sjuka och 27 dödsfall, Benguela — 1 812 sjuka och 36 dödsfall, och Cabinda — 1 389 sjuka och 30 dödsfall.
Regeringen sätter nu upp 12 läger vilka kan ta emot ungefär 200 familjer var.

Unicefs svar på epidemin: december 2006 till februari 2007:

Unicefs arbete mot koleran i Angola pågår fortlöpande och inkluderar hjälpåtgärder för förebyggande, behandling och samordning. Under perioden mellan december 2006 och februari 2007 har Unicef nått ut till:
? 576 000 människor i utsatta områden genom hembesök för att diskutera koleraprevention och betydelsen av tidig medicinering, och vidare 1,6 miljoner människor genom radiosändningar;
? 205 000 människor i utsatta områden med distribuering av vattenlager och material för hygien;
? 888 000 människor med kolerasmitta för medicinering;
? Utformat en WatSan and Social Mobilisation contingency planning workshop (? ) inom the Provincial Departments of water deltar;
? Utformat en CTC utbildningskurs för att etablera ett effektivt CTC så att 504 sjukvårdare ska kunna leda arbetet med behandling av kolera i sina egna provinser nationellt;
? Förestått teknisk kapacitet för nationell koordination som inkluderar effektiva nationella övervaknings- och utvärderingssystem;
? För att kunna stå emot specifika utbrott av kolera har Unicef fokuserat sitt bistånd till provinserna Luanda, Huambo, och Cabinda där teknisk utrustning, tält, experthjälp och väsentliga förråd ska finnas;
? Unicef utvärderar och uppskattar följderna av januaris översvämningar över hela landet och arbetar tillsammans med regeringen med att implementera ett effektivt gensvar på epidemin.

De kommuner som drabbades värst ligger i utkanten av staden: Cacuaco, Kilamba Kiaxi och Viana. Regnet orsakade dödsfall och personskador, förstörde hus och infrastruktur. I varje läger kommer familjerna att få ett temporärt hem, vatten och sanitet, hälsovård inklusive kolerabehandling, utbildningsmaterial och barnomsorg.
Provinserna Huambo och Moxico har drabbats hårt, om än mindre än Luanda.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.