Rapid FTR

Mobilteknik som

förändrar barns liv

UNICEF arbetar ständigt för att utveckla nya produkter, metoder och lösningar som kan rädda liv och stärka barns rättigheter runtom i världen. Ett sätt att göra det är att använda den senaste mobila tekniken. Med hjälp av mobilen kan vi idag registrera nyfödda bebisar, skicka sjukjournaler för att bekämpa undernäring och återförena familjer som splittrats.

Skribent |

Publicerad |

2017 05 18

Uppdaterad |

2019 08 27

SMS som räddar barns liv

UNICEF har i samarbete med UNFPA och WHO utvecklat RapidSMS som är ett enkelt system för mobiltelefoner, där till exempel vårdpersonal på landsbygden i Rwanda snabbt kan registrera gravida kvinnor. Via SMS skickas information till vårdcentraler och läkare – personalen ställer frågor eller rapporterar om komplikationer. De får svar via SMS inom några minuter, något som räddar liv på både barn och kvinnor.

Mobile VRS (Mobile Vital Records System) är ett liknande system som började användas år 2011 för födelseregistrering i Uganda, där väldigt få barn registreras vid födseln. Om ett barn inte registreras och får ett födelsebevis finns det inget som säger hur gammalt barnet är, eller var det kommer ifrån. Det ökar risken att barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda, att de inte får tillgång till hälsovård och skolgång och gör dem också sårbara för barnarbete och barnäktenskap. Det kan dessutom göra det svårt att hävda sig i kontakt med myndigheter som vuxen. För att skydda barnen samarbetar UNICEF med Ugandas regering. Via mobiltelefoner registreras nyfödda på några minuter – en process som annars tar flera månader.

Ett litet barn sitter på en våg
Vår hälsoarbetare skriver upp vikten och skickar resultatet med sms för snabb ordination. Foto: © UNICEF/UNI105975/Noorani

I Malawi används mobiltekniken framgångsrikt i kampen mot undernäring. Via SMS kan vårdpersonal i avlägsna byar snabbt registrera barns näringstillstånd. Näringsexperter gör analyser omedelbart och myndigheterna kan agera snabbt vid tecken på undernäringskris. Tidigare kunde samma process ta flera månader och all information hann bli gammal innan analysen var färdig. Nu kommer leveranser av näringstillskott i tid för att hinna rädda fler barns liv.

I Afrika söder om Sahara, där aidsepidemin är som värst, används sms-tekniken för att förbättra diagnostiseringen av hivpositiva nyfödda och för att snabbare kunna följa upp med vårdinsatser. Gravida och föräldrar får också automatiska påminnelser via SMS när det är dags för kontroller och läkarbesök.

SMS gör det möjligt att både nå ut med information och att få in uppgifter till exempel om sjukdomsutbrott. I Zambia samarbetade till exempel UNICEF med två ledande teleoperatörer som gratis skickade ut SMS till sina kunder under en vaccinationskampanj mot polio, för att få fler föräldrar att ta sina barn till vårdcentraler och vaccinera dem.

Mobiltelefon
Ny SMS-teknik används bland annat framgångsrikt i kampen mot undernäring. Foto: © UNICEF/UNI57334/Markisz

Ger unga en röst och återförenar familjer

UNICEF Uganda lanserade 2011 ett initiativ för att unga ska kunna göra sina röster hörda via mobiltelefoner. Initiativet kallas U-report och låter ungdomar rapportera om vad som händer i deras samhällen via sms. Uganda är ett av de länder där befolkningen utgörs av en mycket stor del unga, och nästan hälften av befolkningen har tillgång till mobiltelefon vilket gjorde att ett SMS-system fungerade bra. Hundratusentals ungdomar i Uganda har tillgång till systemet och får besvara frågor och undersökningar, till exempel om vad de anser krävs för att ta sig ur fattigdom och bevara fred i landet.

Och beslutsfattarna lyssnar – en parlamentsledamot startade till exempel en vaccinationskampanj i sitt distrikt efter att U-report informerat om att väldigt få barn under fem år vaccinerades där. Idag används U-report av unga i länder över hela världen.

UNICEFs uppfinning RapidFTR (Rapid Family Tracing and Reunification) används i katastrofområden för att hitta och återförena familjemedlemmar som kommit ifrån varandra, till exempel efter tyfonen i Filippinerna. Katastrofpersonal samlar in foton och uppgifter om ensamma barn i en gemensam databas via mobilen. Livsviktig information finns på så sätt tillgänglig dygnet runt och underlättar i sökandet efter släktingar. Systemet startades i februari 2013 och använder samma säkerhet som internetbanker.

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 4.Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
  2. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  3. 7.Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.
  4. 10.Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.
  5. 22.Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.