UNICEFÄmne
U-report

U-report

UNICEF har tagit fram U-report, ett meddelandeverktyg som ger unga människor över hela världen möjlighet att engagera sig i och tala ut om frågor som är viktiga för dem.

U-report text 2024
Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Unicef Logo Swedish
U-report

Idag är det 32 år sedan FN antog barnkonventionen, grunden till UNICEFs arbete världen över. Dagen firas som barnkonventionens dag och uppmärksammar barns rättigheter extra. UNICEF Sverige gör det genom att lansera U-Report Sverige, ett digitalt verktyg som gör barn och unga delaktiga i frågor som är viktiga för dem.

uni322858.jpg
U-report

För att sprida information om coronaviruset och samtidigt ge barn en möjlighet att uttrycka sina åsikter använder UNICEF U-Report. En av alla våra innovativa lösningar, för att höra vad barn världen över tycker och tänker.

Rapid FTR
U-report

UNICEF arbetar ständigt för att utveckla nya produkter, metoder och lösningar som kan rädda liv och stärka barns rättigheter runtom i världen. Ett sätt att göra det är att använda den senaste mobila tekniken. Med hjälp av mobilen kan vi idag registrera nyfödda bebisar, skicka sjukjournaler för att bekämpa undernäring och återförena familjer som splittrats.

IMG_0044-575x431.jpg
Innovationer

För många likställs innovationer med maskiner och tekniska lösningar. Men om vi sätter oss in i den värld av nydanande lösningar för att stärka barns rättigheter, bekämpa sjukdomar och fattigdom som presenteras i årets upplaga av UNICEFs rapport ”State of The Worlds Children”, framgår det att innovationer är mycket mer än tekniska landvinningar.