U-report text 2024

U-Report ska göra ungas

röster starkare i Sverige

Den 3 maj 2024 lanserar vi U-Report i Sverige, ett verktyg som ska öka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som är viktiga för dem. Den första enkäten handlar om gängkriminalitet.

Skribent |

Publicerad |

2024 05 02

Uppdaterad |

2024 06 11

Världen över gör barn och unga sina röster hörda med U-Report

U-Report vänder sig till unga mellan 13 och 18 år och syftet är att stärka deras röst, delaktighet och inflytande i samhället. Verktyget används av UNICEF i över 90 länder och totalt har över 35 miljoner användare registrerat sig för att bli så kallade U-Reporters.  

Nu finns verktyget även i Sverige och UNICEF Sverige gläds åt möjligheten att regelbundet lyssna in barn och ungas åsikter i viktiga samhällsfrågor. Den första enkäten som skickas ut i samband med lanseringen handlar om barn och unga i kriminalitet. 

– Vi måste bli mycket bättre på att lyssna på barn och unga. För genom att ta in barnets perspektiv och göra barnet delaktigt i beslut som rör barnet blir både beslut och resultat bättre, mer effektiva och långsiktigt hållbara, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

Ungas syn på gängkriminaliteten inleder U-Report i Sverige 

Samhällsutvecklingen med allt råare våld, som ofta drabbar oskyldiga, och allt yngre förövare som håller i vapnen har chockat både myndigheter, civilsamhälle och allmänheten. Krav har ställts på hårdare tag samtidigt som de flesta inser att vi även måste jobba förebyggande. UNICEF Sverige vänder sig direkt till de unga själva med frågor som; Varför går unga med i gäng, och vad kan vuxna göra för att förhindra detta? 

Barn har rätt till delaktighet 

Barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem är en central del av barnkonventionen. I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka beslut som rör dem. Barns rätt till delaktighet är också en del av det pågående arbetet för att stärka vår demokrati. Att tidigt göra barn medvetna om vikten av att göra sin röst hörd är betydelsefullt i det arbetet. 

Hur fungerar U-Report? 

U-Report riktar sig till barn och unga mellan 13 och 18 år. Den som vill bli en U-Reporter registrerar sig på U-Report Sveriges hemsida och får sen regelbundet korta frågeformulär skickade till sig via Facebook Messenger eller WhatsApp, beroende på vilken plattform man valt. Frågorna kommer att handla om exempelvis klimatkrisen, psykisk hälsa, skolan eller som i den första undersökningen – unga och gängkriminalitet. 

Svaren som samlas in anonymiseras och presenteras direkt på U-Report Sveriges hemsida. Resultaten och åsikterna kommer att delas med politiker, myndigheter och andra som kan bidra till att Sverige blir ett bättre land för barn och unga att växa upp i. 

Barn och unga lever här och nu, och de är vår framtid. De har egna rättigheter, är kompetenta, kreativa och tillför unika perspektiv. Vi vuxna behöver lyssna på vad de tycker är viktigt och skapa goda förutsättningar för dem att vara med och påverka den verklighet de lever i. U-Report Sverige är ett steg på vägen. 

Barn och unga – er röst är viktig för oss! 

Vi vuxna måste engagera oss för barns bästa, tillsammans med barn. Därför vill vi att så många barn och unga som möjligt nås av nyheten att U-Report nu finns i Sverige. Alla barn och unga som vill bli en U-Reporter och dela med sig av sina åsikter måste få möjlighet att göra det.  

Hjälp oss att sprida U-Report till barn och unga i din närhet!  

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke med megafon - Tyskland 2024
Almedalen

UNICEF Sverige är i Almedalen för att se till att barns rättigheter blir en självklar del av den politiska debatten. Är du på plats? Kom förbi så ser vi hur vi kan hjälpas åt att sätta barn och ungas rättigheter på agendan.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.