UNICEF transporterar förnödenheter till de katastrofdrabbade på Afrikas Horn

Leverans från katastrof­lagret

räddar barns liv

I Köpenhamn finns UNICEFs stora katastroflager. Här finns allt från vaccin, medicin och vätskeersättning till skolmaterial, fotbollar och tält. Med kort varsel – redan inom 72 timmar – kan vi packa och flyga in tonvis med produkter som räddar barns liv.

Skribent |

Publicerad |

2017 05 18

Uppdaterad |

2020 11 23

Snabb leverans från katastroflagret räddar barns liv

Vårt katastroflager i Köpenhamn är till ytan lika stort som tre fotbollplaner och takhöjden räcker till för att kunna stapla sju lastpallar på varann. Lagret är fyllt med livsviktiga saker som kan rädda och förbättra barns liv. Härifrån koordineras och skickas varje år tusentals ton med förnödenheter till barn runt om i världen. Vi har även tre mindre lager i Dubai, Panama och Shanghai, för att reducera transporttider och kostnader.

Lastpallar på centralllagret i Köpenhamn
Full fart på UNICEFs centrallager i Köpenhamn. Foto: © UNICEF/Bech

Världsledande distributör

UNICEF är världsledande när det gäller att distribuera förnödenheter till barn. Som världens största uppköpare av vaccin kan vi dessutom se till att pressa priserna ordentligt vilket gör att vi får ut mycket mer för pengarna än en mindre uppköpare. Det innebär att de gåvor du ger till oss får mer utväxling, än om du till exempel valt att köpa och skicka något själv.

Katastrofleverans till Fiji
En man bär i land förnödenheter från UNICEF på ön Koro i Fiji efter cyklonen Winston i februari 2016. Foto: © UNICEF/Hing

Katastrofavtal med leverantörer

För att aldrig behöva stå utan förnödenheter har vi särskilda avtal med leverantörer som träder i kraft omgående vid en katastrof. De här överenskommelserna går till exempel ut på att tillverkare av tält på kort tid ska förse oss med tält.

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  2. 19.Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
  3. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
  4. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.