un033067-jpg_1476a1c292a19848 copy-hero.jpg

Solceller förser byar

med rent vatten

Vi utvecklar hela tiden nya långsiktiga och hållbara lösningar runt om i världen för att stärka barns rättigheter. Ett exempel är solceller som vi har installerat i Zimbabwe för att förse byar med förnyelsebar energi, något som tryggar vattenförsörjningen.

Skribent |

Publicerad |

2017 06 02

Uppdaterad |

2019 08 27

Byar i Zimbabwe får rent vatten genom solceller

Satsningen kommer på lång sikt förbättra tillgången till vatten och sanitet i hela landet, framförallt på landsbygden. Jämfört med dieselpumpar är den soldrivna lösningen också billig i drift och underhåll. Målet är att alla barn och familjer i landet ska få rent vatten. 

Solceller ger rent vatten i Zimbabwe
Thabiso bor i södra Zimbabwe och har tack vare den nyinstallerade pumpen, som drivs av solceller, äntligen tillgång till rent vatten. Foto: © UNICEF/UN033067/Mukwazhi

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  2. 24.Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
  3. 27.Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.