UNICEFÄmne
Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

un033067-jpg_1476a1c292a19848 copy-hero.jpg
Zimbabwe

Vi utvecklar hela tiden nya långsiktiga och hållbara lösningar runt om i världen för att stärka barns rättigheter. Ett exempel är solceller som vi har installerat i Zimbabwe för att förse byar med förnyelsebar energi, något som tryggar vattenförsörjningen.

hf8t8406_anne-joseph-1-900x710.jpg
Cyklon

Omkring 1,7 miljoner människor uppskattas ha drabbats av cyklonen Idai i Moçambique, Zimbabwe och Malawi, varav cirka hälften är barn. Redan före cyklonen var 1,5 miljoner människor hårt drabbade av översvämningar. Läget är akut och behovet av rent vatten är enormt.

sdlrpbmdhbs7dw-nh-900x629.jpg
Klimatförändringar

Hundratusentals barn i Moçambique, Zimbabwe och Malawi har drabbats hårt av cyklonen Idai. Som alltid i katastrofer är barnen mest utsatta. UNICEF finns på plats och kämpar för att hjälpa barnen och deras familjer.

zimbabwe_fb2-575x412.jpg
Zimbabwe

Zimbabwe har drabbats av landets värsta undernäringskris på femton år. 33 000 barn behöver nu behandling mot svår akut undernäring, enligt UNICEF. Väderfenomenet El Niño har skapat en svår torka och stora insatser krävs för att stoppa en hungerkatastrof innan det är för sent.

frivilligresa-2010-575x383.jpg
Zimbabwe

I maj 2010 reste Nikoletta Charalambousi från UNICEF-gruppen i Södertälje, Annica Hillfelt Marcus från UNICEF-gruppen i Uppsala och Claire Peacock från UNICEF-gruppen i Lund till Zimbabwe. Under en veckas tid fick gruppen se hur UNICEF arbetar för barns rättigheter i Zimbabwe. Här berättar Claire och Annica om sina upplevelser.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Samtidigt som Zimbabwes nya regering installeras rapporterar UNICEF om en allt värre kris för utbildningsväsendet i landet. 94 procent av landets skolor är fortfarande stängda.

Unicef Logo Swedish
Afrika

Idag släpps UNICEFs årliga rapport om världens katastrofer – Humanitarian Action Report 2009. Den visar att barn och kvinnor drabbas hårdast av konflikter och naturkatastrofer. UNICEF ber om drygt en miljard USD för att kunna möta barns och kvinnors humanitära behov i 36 katastrofdrabbade länder.

Unicef Logo Swedish
Kolera

Kolerautbrottet som startade i Zimbabwe sprider sig till grannländerna Mocambique, Sydafrika och Botswana. Orsaken bakom epidemin är brist på rent dricksvatten och att vattnet är förorenat med avloppsvatten.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Zimbawes utbildningsväsende, en gång Afrikas bästa, fungerar katastrofalt dåligt visar en genomgång.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

UNICEF fördömer i starkaordalag det ökande våldet i Zimbabwe som får allt allvarligare konsekvenser förbarnen i landet. UNICEF varnar för att den instabila situationen minskarmöjligheten att nå de barn som är i störst behov av hjälp.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Idag lever ungefär 160 000 barn i Zimbabwe med hiv. Många av dem har dessutom blivit föräldralösa till följd av hivepidemin. Som svar på krisen har UNICEF utökat stödet till barn som förlorat en eller båda sina föräldrar i aids — från att nå 50 000 utsatta barn till att nå en halv miljon.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Tillsammans med enskilda organisationer och regeringen i Zimbabwe lanserar FN en nationell plan för att försäkra att alla barn får gå i skolan ? och att även flickorna får gå kvar. I det banbrytande projektet bidrar svenska SIDA, tillsammans med bl a Europakommissionen och de japanska och nya zeeländska regeringarna, med ett stort stöd.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Efter den senaste veckans rapporter och anklagelser mot en rektor som ska ha våldtagit sex lågstadieelever, uppmanar nu UNICEF återigen till protest mot all typ av övergrepp mot barn.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

UNICEF i Zimbabwe rapporterar att allt fler barn går i skolan i landet. Detta trots landets ekonomiska kris och senaste tidens utrensningsaktioner i fattiga bostadsområden. UNICEF bevakar situationen och försöker få ännu fler barn till skolan.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

Zimbabwes krafttag för att få stopp på svarthandeln drabbar tiotusentals barn i landet. Taniya, 3 år, är ett av dem.