Default hero image

Barnen hårt drabbade

i våldets Zimbabwe

UNICEF fördömer i starkaordalag det ökande våldet i Zimbabwe som får allt allvarligare konsekvenser förbarnen i landet. UNICEF varnar för att den instabila situationen minskarmöjligheten att nå de barn som är i störst behov av hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2008 05 01

Uppdaterad |

2008 05 01

Barnen hårt drabbade i våldets Zimbabwe

UNICEF fördömer i starka ordalag det ökande våldet i Zimbabwe som får allt allvarligare konsekvenser för barnen i landet. UNICEF varnar för att den instabila situationen minskar möjligheten att nå de barn som är i störst behov av hjälp.

Samtidigt som allt fler barn tvingas fly från sina hem på grund av oroligheter, rapporterar lokala organisationer att de hindras från att hjälpa barnen, bland annat på grund av hot.

UNICEF beräknar att vart fjärde barn i Zimbabwe har förlorat sina föräldrar, en situation om är ytterst allvarlig med tanke på landets ekonomiska kris, med en inflation på 160 000 procent.

Under förra året nådde UNICEF över 2,5 miljoner barn och kvinnor med hälsovård, näringsprogram, utbildning, skydd från våld och övergrepp och vatten- och hygienprojekt, i den kris som rådde då.

I år är situationen ännu svårare. UNICEFs reguljära program påverkas negativt av den rådande politiska konflikten.

Över hälften av 55 tillfrågade lokala organisationer som hjälper till att genomföra UNICEFs programi landet, uppger att de hindras i sin verksamhet för barn på grund av hot eller stor säkerhetsrisk.

- Att se barns lidande öka på grund av våld i samband med den politiska spänningen och på grund av att de inte får den hjälp som vi planerat och betalt för är ett brott mot barns rättigheter och i strid med barnkonventionen, säger UNICEFs chef i landet, Dr Festo Kavish.

UNICEF förser över 1 500 flyktingar i landet med förnödenheter såsom filtar, tvål, vattenreningstabletter med mera.

- Vi vädjar till myndigheterna och alla partier att samarbeta för att skydda barnen från våld och övergrepp och se till att de har fortsatt tillgång till hälsovård och utbildning, säger Kavish.

För att hjälpa de lokala organisationerna sänder UNICEF nu ut medarbetare på fler kontroller vid de olika projekten och samarbetar med socialdepartementet för att tillsammans skapa en situation där organisationerna kan utöka sin verksamhet maximalt för att hjälpa barnen.

- Under maj månad räknar vi med att hjälpa över 100 000 föräldralösa barn med hälsovård, näring och skola. Dessutom fortsätter vi att hjälpa befolkningen med vattenrening och att borra nya brunnar.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.