Default hero image

Nytt program för att få

flickor till skolan i Zimbabwe

Tillsammans med enskilda organisationer och regeringen i Zimbabwe lanserar FN en nationell plan för att försäkra att alla barn får gå i skolan ? och att även flickorna får gå kvar. I det banbrytande projektet bidrar svenska SIDA, tillsammans med bl a Europakommissionen och de japanska och nya zeeländska regeringarna, med ett stort stöd.

Skribent |

Publicerad |

2006 10 23

Uppdaterad |

2006 10 23

Nytt program för att få flickor till skolan i Zimbabwe

Dokumentet som tagits fram är det första i Zimbabwes historia som handlar om flickors utbildning. Målet är att erbjuda alla barn en god grundläggande undervisning och se till att även flickor, föräldralösa och utsatta barn kan gå kvar i skolan, trots brist på pengar och de svåra situationer som barnen befinner sig i främst pga hiv/aids.

Utbildning av flickor lönar sig

Ny statistik visar att flickor är de första som lämnar skolan för tidigt när ett land drabbas av ekonomisk kris. Detta är ett socialt och ekonomiskt misstag.
? Flickors utbildning ger ett enormt utbyte för hushåll och hela länder, säger UNICEFs Head of Education (utbildningsansvariga) i Zimbabwe, Cecilia Baldeh. Utbildade flickor kan skydda sig själva mot hiv/aids och de kan bidra till ekonomisk tillväxt. Utbildning av flickor ger större vinst än nästan någon annan typ av investering som är möjlig i utvecklingsländer.

Zimbabwe har nått målet med att lika många pojkar som flickor börjar skolan. Bland dem som avslutar högstadiet är flickorna 2 procent färre om man ser till hela landet. Men i olika distrikt är skillnaderna mycket större, upp till 25 procent.

Kunskap ger makt

Målsättningen med den nationella planen är att försäkra att varje barn ska få börja och gå färdigt grundskolan. I planen ingår också hiv/aids-relaterade problem och kulturella utmaningar som t ex tidiga tvångsäktenskap och utnyttjande av barn, som framför allt skadar flickorna.
? Kunskap är makt, säger UNICEFs Cecilia Baldeh. Makt att göra sina egna personliga val och att yrkesutbilda sig, att bli självförsörjande och att kunna skydda sina barn. Det är vad vi måste se till att flickorna i Zimbabwe får.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.