Default hero image

Svår kris i

Zimbabwes utbildningsväsende

Zimbawes utbildningsväsende, en gång Afrikas bästa, fungerar katastrofalt dåligt visar en genomgång.

Skribent |

Publicerad |

2008 10 17

Uppdaterad |

2008 10 17

Svår kris i Zimbabwes utbildningsväsende

Utbildningssystemet i Zimbabwe är i katastrofalt skick visar en granskning av landets skolor. Endast en tredjedel av eleverna deltar i undervisningen samtidigt som 40 procent av lärarna undervisar. Detta en knapp vecka före nationella proven i landet.

- Zimbabwes barn har förlorat ett helt skolår på grund av våld som tvingat många på flykt, en två  månader lång lärarstrejk och brist på läromedel, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Zimbabwe

- De lärare som fortfarande arbetar i skolorna är hårt ansträngda på grund av bland annat problem med dyr mat och dyra transporter och brist på resurser i skolorna. Skolsystemet står på randen till total kollaps, säger Monasch.

Universitet kunde inte öppna

En gång i tiden var Zimbabwes undervisningsväsende bäst i klassen i Afrika. Nu urholkas anslagen på grund av den galopperande inflationen samtidigt som skolavgifterna skjuter i höjden och gör det omöjligt för allt fler att sända sina barn till skolan.

Det är inte bara grundskolorna som drabbats hårt av den ekonomiska krisen i landet.  Alla större statliga universitet saknade resurser att påbörja skolåret på utsatt datum i augusti i år.

- Utbildningssektorn måste fungera om Zimbabwe ska utvecklas på lång sikt. Inom kort måste man finna uthålliga lösningar för lärarnas arbetsvillkor, annars riskerar utbildningsväsendet  total kollaps, säger Monasch.

UNICEF betalar skolavgifter

UNICEF arbetar sedan tidigare med att förbättra skolsystemet i Zimbabwe. De senaste två åren har vi bland annat byggt skolor och försett dem med materiel över hela landet, distribuerat läroböcker, utbildat lärare, installerat vattenpumpar i skolor på landsbygden och vi betalar skolavgiften för 150 000 barn som t ex är föräldralösa eller på andra sätt är mycket utsatta.

UNICEF står berett att ytterligare bistå regeringen med att förbättra situationen i skolorna.

UNICEF finns på plats över hela världen och kämpar för att alla barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Skänk en gåva till UNICEF arbete här. Pengarna används där de bäst behövs just nu.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.