Albanien: Edison, 15 år, med sin kusin

Skyddsnät kring

barnen i Albanien

I Albanien är det vanligt att barn och unga utsätts för misshandel, övergrepp och vanvård. För att ändra på det har vi länge arbetat långsiktigt för att bygga upp ett nationellt skyddsnät kring barnen. Vi hjälpte bland annat till att starta Barnens Hjälptelefon kallad ALO116 – ett gratisnummer som barnen kan ringa till dygnet runt, året om.

Skribent |

Publicerad |

2018 03 28

Uppdaterad |

2020 11 20

Vi stödjer uppbyggnaden av ett skyddsnät kring barnen i Albanien

Fattigdom främsta orsaken

Trots hög ekonomisk tillväxt under de senaste åren är Albanien ett land med stora ekonomiska och sociala problem. Liksom på många andra håll i världen där människor lever i fattigdom är barnen mycket utsatta. Kommunistdiktaturens fall i början av 1990-talet ledde till en politisk, ekonomisk och social kollaps i Albanien. Landet kämpar för att bygga upp ett modernt demokratiskt samhälle, men det går långsamt.

Svagt samhällssystem

Situationen blir gradvis bättre, men i Albanien finns fortfarande stora brister i det sociala skyddsnät som behövs för att skapa en trygg miljö kring barnen. Det finns för få utbildade socialarbetare i landet och det saknas resurser för att bygga upp ett system med familjehem, stöd till familjer och akutboenden för mammor och barn. Samhällssystemet är helt enkelt för svagt och räcker inte till för att fånga upp och skydda alla utsatta barn.

Misshandel, övergrepp och vanvård är vanligt. Framför allt är det vanligt med våld i hemmet och de flesta föräldrar tycker att aga mot barn är en naturlig del av uppfostran. Många barn tvingas tigga och arbeta på gatan. De riskerar att råka ut för människohandlare, kriminella ligor eller hamna i sexindustrin. Många barn i Albanien har tvingats acceptera våldet som en del av sin vardag.

En pojke tvättar bilfönster, Albanien
I Albanien tvingas många barn arbeta. Det sociala skyddsnätet som behövs för att skapa en trygg miljö kring barnen saknas. Foto: © UNICEF/Pirozzi

Barnens hjälptelefon – en livlina till tryggheten

UNICEF finns på plats och arbetar långsiktigt för att förändra barnens situation. Tillsammans med organisationer, myndigheter och regering kämpar vi för att skapa ett starkt nationellt skyddsnät för barn och ungdomar. Bland annat hjälpte vi till att starta Barnens Hjälptelefon – ett gratisnummer som barnen kan ringa till dygnet runt, året om. Ett samtal hit kan rädda liv. Utbildade rådgivare lyssnar, ordnar akut nödhjälp och slussar vid behov barnen vidare till lokala organisationer där de kan få långsiktigt stöd

Barnens hjälptelefon är tillgänglig för alla – barn, vuxna, yrkesverksamma – som behöver prata med någon och få hjälp. För kontakt kan man, förutom att ringa, även skriva brev, e-posta, eller besöka mottagningen. Hjälptelefonen erbjuder också rådgivning via radio och tv.

UNICEF ger också stöd till att stärka socialtjänsten i landets kommuner. Här har vi gett stöd i att bygga upp så kallade Child protection units där utbildade socialarbetare nu arbetar. De tar emot larm om barn som far illa och vidtar nödvändiga åtgärder för att ge barnen skydd och stöd. Arbete pågår nu för att bygga upp det stöd som bör ges i nästa steg – till exempel akutboenden för kvinnor och barn som måste lämna hemmet och en våldsam man, eller familjehem för barn som måste omhändertas.

Minskat våld mot elever i skolan

UNICEF har också varit med och bidragit till att våldet och kränkningarna i landets skolor har minskat. UNICEF har tillsammans med lokala organisationer tagit fram en metod som kallas new way discipline. Denna går ut på att lärare ska lära sig att använda andra metoder än våld och kränkningar för att hålla ordning och reda i klassrummet.

En stor utbildningsinsats genomfördes i landets alla skolor 2015-2017 för att öka kunskapen om att våld mot elever är förbjudet. Undersökningar har visat att våldet och kränkningarna mot elever har minskat. Både elever och lärare vittnar också om att relationen mellan eleverna och lärarna blivit betydligt bättre. Många elever säger att de inte längre är rädda för läraren och nu tycker att det är roligt att gå till skolan.

En pojke i Albanien
Barnens Hjälptelefon 116 – ett gratisnummer som barnen kan ringa till dygnet runt. Foto: © UNICEF/Benzenberg

Kopiera länk
Vad säger barnkonventionen?
  1. 19.Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
  2. 26.Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.
  3. 28.Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
  4. 34.Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
  5. 35.Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.
  6. 36.Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.